Školní psycholog

Od 16. do 30. dubna bude k dispozici nová psycholožka Mgr. Helena Křížová osobně každé úterý a středu od 16:00 hod. do 18:00 hod. ve škole.

Můžete ji kontaktovat i mimo tuto dobu:

Tel.: 734 510 591, 585 156 243,  e-mail

Od 1. 5. bude psycholožka ve škole na plný úvazek.

 

 

 

 

Školní psycholožka Mgr. Petra Kubíčková v měsíci březnu a dubnu čerpá řádnou dovolenou. Pak nastupuje na mateřskou dovolenou.

Nová psycholožka Mgr. Helena Křížová nastoupí koncem dubna.

 

Školní psycholog

Od 1. února 2017 pracuje na naší škole školní psycholožka

Mgr. Petra Kubíčková

Pracovní doba:

Pondělí - Čtvrtek  7:30 - 14:30

Pátek - 7:30 - 12:00

Pracovní doba se může dle okolností měnit. Aktuální informace najdete vždy na dveřích poradenské místnosti nebo u ředitele školy.

Poradenská místnost:

Mé pracoviště se nachází na prvním stupni v přízemí, vlevo od šaten (žlutá část). Najdete mne dle označených dveří. Pokud zde visí cedule „nerušit“, prosím vyčkejte, neklepejte, uvnitř probíhá konzultace.

E-mail: petra.kubickova@zsviteznalitovel.cz

Na Váš e-mailový dotaz Vám odpovím nejpozději do týdne. Pokud se tak nestane, prosím, zašlete svůj dotaz znovu.

 

Telefon: 585 156 243

Mobil: 734 510 591 

Zavolat můžete kdykoli v průběhu pracovní doby, pokud Vám však hovor nepřijmu, znamená to, že pracuji s klientem nebo se třídou. Zkuste tedy zavolat v jiném čase. ​S největší pravděpodobností mě na telefonu či mobilu zastihnete ráno od 7:30 do 9:00.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

mým cílem je přispívat k pozitivní atmosféře školy a napomáhat všem, kteří tuto školu navštěvují, aby se v ní cítili spokojeně a bezpečně. Poskytuji poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Zaměřuji se na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia i na podporu osobnostního rozvoje v rámci školního prostředí. Veškeré poradenské i konzultační služby jsou poskytovány bezplatně. Na svém pracovišti kladu důraz na citlivost údajů, důvěrné jednání a také záruku ochrany osobních dat klientů. Jako školní psycholožka jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí.

Jak probíhá spolupráce s psychologem

 Všem rodičům byl předložen informovaný souhlas o činnosti psychologa, jehož účelem je seznámení se s náplní práce školného psychologa. Dále v případě potřeby dává dítěti možnost kontaktovat mne a umožňuje také to, aby se dítě účastnilo tematických skupinových aktivit (viz. níže). Jestliže rodiče tento souhlas nepodepíší, je jejich dítě z těchto aktivit vynecháno.

V případě individuální psychologické péče o dítě jsou rodiče nejprve informováni a na základě dohody poskytují písemný individuální souhlas. Poté může být zahájena systematická individuální pomoc.

S dětmi mohu pracovat individuálně na základě jejich vlastní iniciativy, na žádost pedagoga či rodičů (zákonných zástupců). Konzultace mohou být jednorázové nebo mohou mít charakter dlouhodobější spolupráce. Vše se řídí dle konkrétní zakázky, avšak spolupráce je dobrovolná a probíhá vždy na základě souhlasu žáka samotného a jeho zákonných zástupců. S dětmi se mohu setkávat i skupinově v rámci tematických skupinových aktivit, zaměřených na komunikační, sociální i jiné dovednosti.

 

Pokračujte na:


Elearning iTrivio:
Email:
Heslo:Staré webové stránky zde