Zájmové kroužky

 

 Vážení rodiče,

předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků, které naše škola nabízí Vašim dětem pro nový školní rok 2017/2018. Podle Vašeho zájmu lze nabídku školy rozšířit o další aktivity. Finanční spoluúčast rodičů pololetně činí 300,- Kč na jedno dítě a jeden kroužek (říjen-leden, únor-květen). Děti se mohou přihlásit u vedoucích jednotlivých kroužků.  Zájmové kroužky zahájí činnost od 1. října 2017.

  

Mgr. Zuzana Absolonová

ředitelka školy

  Zájmové kroužky 2. pololetí 2017/18 

 Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

 

Pokračujte na:


Elearning iTrivio:
Email:
Heslo:Staré webové stránky zde