Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Vítejte v základní škole Vítězná Litovel

Procházka školou s fotoaparátem

Cílem je, aby všichni žáci chodili do školy rádi. Záměrem je vychovat zdravě sebevědomého žáka.
Škola má kvalitní základy a žákům a veřejnosti má co nabídnout - nová budova
s nadstandardním vybavením (hala, bazén, velké třídy, kvalitně vybavené pracovny), bohatá mimoškolní činnost.

ZŠ Vítězná Litovel

 

Ze života školy

Výroční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek 1.6.2017

V krásném slunečném odpoledni prvního dne měsíce června, kdy všechny děti slaví svůj svátek, se uskutečnil výroční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek.

„NEBE A VODA“ - RAFTY A LANOVÉ CENTRUM pro 9. A

Nejlepší výlet, který kombinoval dvě populární aktivity – pádlování na raftu a návštěvu lanového centra v Olomouci, zažila 26. 6. 2017 třída 9. A.

Loučení žáků devátých tříd se školou

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 proběhlo v jídelně školy loučení deváťáků se školou spojené se slavnostním předáváním jejich posledního vysvědčení.

Besídka ke Dni matek
Besídka ke Dni matek
30.červen 2017

V pondělí 22. května 2017 se na ZŠ Vítězná v Litovli konala již tradiční besídka ke Dni matek, kterou připravil Dramatický kroužek Zvoneček ve spolupráci s Dětským pěveckým sborem Benjamínek a s prvňáčky ze Školní družiny.

Pěkné výsledky našich žáků v mezinárodní logické soutěži  GENIUS LOGICUS

Dosáhli jich Vít Pospíšil ze 4.A a Tomáš Němeček z 8.B.

Poslední setkání 1.B a 9.B

Deváťáci si své poslední setkání naplánovali ve školní kuchyňce a připravili pro prvňáčky překvapení.

Pasování na čtenáře

V pátek 16.6. 2017 se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře v Městské knihovně Litovel.

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

Dne 21.6.2017 navštívila třída 7.B výstavu v Handkeho sále Vlastivědného muzea v Olomouci věnovanou české a uherské královně, jediné ženě na českém trůně Marii Terezii (1717 – 1780). V květnu uplynulo 300 let od jejího narození.

Let’s speak English
Let’s speak English
23.červen 2017

Ve čtvrtek 15. června se na naší škole uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd.

Město Litovel vyhodnotilo dva žáky naší školy na cenu Litovelské naděje

Litovelskými nadějemi byli oceněni Jakub Kolář a Tomáš Němeček, oba z 8.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy