V pátek 31. 5. 2019 ředitelské volno

14.05.2019 / 12:40

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z důvodu zajištění ubytování ve třídách pro žáky turnaje miniházené Litovel Mini Cup 2019 v pátek 31. 5. 2019 ředitelské volno. Školní jídelna bude otevřena. Cena oběda v tento den je zvýšena na 44,--Kč pro žáky 1. stupně a 58,--Kč pro žáky 2. stupně. Školní družina bude otevřena podle zájmu rodičů.

Pokračujte na: