Zápis do 1. třídy se uskuteční 5. a 6. dubna 2019

12.02.2019 / 11:57

zápis 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne v pátek 5. dubna  od 14:00  do 18:00 hodin a v sobotu 6. dubna od 9:00 do 11:00 hodin.

Zapsány budou všechny děti, které  do 31. srpna 2019 dovrší věk 6 let a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud budete pro své dítě požadovat odklad povinné školní docházky, je nutné písemně požádat do 30.dubna 2019.

Tiskopis o odkladu najdete na stránkách školy v části dokumenty – žádosti ke stažení nebo ho můžete vyplnit při zápisu.

Žádost musí být doložena:

  1. Doporučením  příslušného poradenského zařízení.

  2. Doporučením  odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu na naši školu se mohou dostavit děti z kterékoliv části Litovle a okolí.Pokračujte na: