Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Naše škola hledá vyučující AJ pro I. i pro II. stupeň (celý úvazek) na dočasný zástup v distanční a prezenční výuce (rotace) od 10. 5. do 19. 5. 2021.Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-22Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 1. 4. do 16. 4. 2021.Možnost konzultací se školní psycholožkouOd 1. 3. 2021 opět zajišťujeme pomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnáníOmezení provozu školní jídelny od 1. 3. 2021Od 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo konkrétní vlastnosti respirátorů aj. pro pohyb žáků a osob ve školeOrganizace třídních schůzekPřihlášky na střední školyPomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnání od 4. 1. 2021

Změny na škole

V letošním roce uplynulo 10 let od doby, co se ZŠ Vítězná přestěhovala do nové budovy. Rozhodli jsme se toto výročí pojmout netradičně. Nabídneme rodičům a žákům novinky, abychom vstoupili do dalšího desetiletí s novou vizí. Některé změny jsme realizovali hned, další plánujeme. V září jsme založili žákovský parlament, se zastoupením žáků od 5. až do 9. ročníku. Na pravidelných schůzkách s vedením školy budou společně řešit problémy ve škole. Každý učitel si vyhradil čas na pravidelné týdenní konzultace s rodiči. Aby se zlepšil vztah třídního učitele a žáků, zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny. Plánujeme také upravit systém výběrových tříd. V rámci nabízených volitelných předmětů si budou všichni žáci na II. stupni vybírat takové předměty, které rozvinou jejich talent – např. sportovní, umělecký, jazykový, přírodovědný, práce na PC, apod. Dále uvažujeme zakoupit do každé třídy počítač a tím zavést elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku - tím by i rodiče získali lepší a okamžitý přehled o průběhu vyučování. Ve spolupráci se školním psychologem zavádíme pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchou čtení, psaní, hyperaktivita) aplikaci programu neuropsychologického cvičení. Jde o nenáročné každodenní cvičení, které přispívá ke zlepšení stavu v oblasti reflexů, rovnováhy, koordinace a školního prospěchu. Pro zlepšení spolupráce vedení školy a pedagogických pracovníků jsme zavedli hodnotící pohovory jednotlivých učitelů a ředitelky školy vždy na konci školního roku. Každoročně žákům prvních ročníků nabízíme dva volitelné předměty (neplacené). Letos to jsou kreativní výchova a sportovní hry. Také školní jídelna přichystala změny. Ze dvou jídel si letos mohou žáci vybírat již 3 x týdně, časem plánujeme rozšířit tento výběr na každý den. V rámci zdravé výživy mají žáci k dispozici i neslazený nápoj.
Myslím, že výročí 10 let založení školy oslavíme důstojně a žáci i rodiče budou spokojeni. Nové motto naší školy totiž zní: „Chceme dokázat, aby ZŠ Vítězná byla opravdu vítězná.“

Mgr. Zuzana Absolonová
ředitelka

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy