Pro předškoláky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Tento materiál nabízí rodičům předškoláků informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do 1. třídy.

 

Přejete si, aby se Vaše dítě seznámilo se školním prostředím pozvolna?

ŠKOLA NANEČISTO

Naše škola pořádá od 7. listopadu 2018 do 20. března 2019  

Kroužek pro předškoláky         

Na každém setkání bude probíhat jedna z připravených aktivit.

Termíny konání kroužku

ve středu od 15.00 hod. do 16. 30 hod.

7.11., 21.11., 28.11., 12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3.

V rámci kroužku bude vždy probíhat jedna z připravených aktivit.

 

Cena kroužku:     300,- Kč (v ceně je materiál a pomůcky pro práci)

 

Organizace kroužku : Učitelé přeberou a předají děti v šatně školy. 

Děti dostanou Žákovské knížky, do kterých budou sbírat  jedničky.

 

Náplň činnosti kroužku :

 

7.11.   Těšíme se do školy – logopedická cvičení, grafomotorické cviky

21.11. Já jsem malíř – různé výtvarné techniky

28.11 . Zajímavá práce na počítači

12.12.  Plavání

9.1. Zpíváme si – zpívání, pohybové hry, hra na rytmické nástroje

23.1.Jsem výborný počtář - hry s čísly

6.2. Kolik jazyků umíš – hraní s angličtinou

20.2. Pohyb pro zdraví – pohybové aktivity, míčové hry

6.3. Šikovné ručičky – výroba přání, dekorací

20.3.Jak se hraje divadlo – dramatizace pohádky, cvičení na velkém míči

V případě zájmu dostanete přihlášku u Vaší paní učitelky MŠ. Vyplněnou přihlášku vhoďte do poštovní schránky školy (vpravo od vstupních dveří ZŠ)nebo můžete své dítě přihlásit emailem na adrese   

           Těšíme se na Vás i Vaše děti

           učitelé ZŠ Litovel, Vítězná

 

Informace s přihláškou

 

šknn1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračujte na: