Příběhy bezpráví

 

Projekt Příběhy bezpráví je zaměřen na setkání žáků s pamětníky totalitního bezpráví  – komunismu nebo fašismu. Žáci 9. ročníků si na besedách vyslechnou poutavé příběhy z nedávné minulosti, které nenajdeme v učebnicích dějepisu, a přesto by neměly být zapomenuty. Besedu pořádáme každý rok v měsíci listopadu. Naši žáci se tak měli možnost setkat například s významným fotografem panem Jindřichem Štraitem, s historikem a kronikářem panem Lubomírem Šikem nebo si vyslechli poutavé vyprávění o Gustavu Frištenském v litovelském muzeu. V rámci projektu škola získává zdarma materiály k výuce dějepisu, například dokumentární filmy.

Mgr. Halka Verna

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/mdl/info/beseda-s-panem-lubomirem-sikem

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/mdl/info/beseda-v-muzeu-s-pani-fristenskou

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/mdl/info/pribehy-bezpravi--beseda-s-pametnikem

Pokračujte na: