Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Naše škola hledá vyučující AJ pro I. i pro II. stupeň (celý úvazek) na dočasný zástup v distanční a prezenční výuce (rotace) od 10. 5. do 19. 5. 2021.Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-22Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 1. 4. do 16. 4. 2021.Možnost konzultací se školní psycholožkouOd 1. 3. 2021 opět zajišťujeme pomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnáníOmezení provozu školní jídelny od 1. 3. 2021Od 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo konkrétní vlastnosti respirátorů aj. pro pohyb žáků a osob ve školeOrganizace třídních schůzekPřihlášky na střední školyPomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnání od 4. 1. 2021

Šablony

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony 2017 – 2019“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006337. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

  1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.
  2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
  3. Realizace čtenářského klubu.
  4. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

Termín realizace projektu: 28.8.2017 - 31.8.2019

 

 

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II. pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony II. a podpora vzdělávání na ZŠ“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014657. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

  1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti osobnostního rozvoje a kariérového vzdělávání a ICT
  2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
  3. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

 Termín realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

logo

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy