Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Šablony

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony 2017 – 2019“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006337. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

  1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.
  2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
  3. Realizace čtenářského klubu.
  4. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

Termín realizace projektu: 28.8.2017 - 31.8.2019

 

 

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II. pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony II. a podpora vzdělávání na ZŠ“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014657. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

  1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti osobnostního rozvoje a kariérového vzdělávání a ICT
  2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
  3. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

 Termín realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

logo

 

Pokračujte na: