Sběr papíru

 

2018/19 

ZŠ Vítězná  1. sběr papíru 2018/2019

V letošním školním roce se na naší škole uskutečnil první termín sběru starého papíru.   Vybralo se 10.980 kg. Získali jsme tak částku 24.156 Kč. Všem, kteří svým sběrem přispěli, děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Výsledky sběru jednotlivých žáků budou v rámci GDPR sděleny žákům osobně nebo na požádání telefonicky. Kontaktní osoba p. u. Obšil.

Termín pro informace ohledně množství sběru papíru bude v době vyučování v pátek od 9:45 – 10:00 (v učebně HV) nebo na tel čísle 777 154 812 (ve stejnou dobu). Prosím o dodržování daného časového rámce!

  • Pozor nová pravidla!  Každý žák, který donese  alespoň 120 kg starého papíru pojede na výlet.
       
  • Ze získaných financí se odečte 5.000,- Kč na adopci. Zbytek se po odečtení výletu (asi 10.000,- Kč) rozdělí rovným dílem mezi RS a třídy.

Druhý sběr papíru bude realizován od 23. do 30. dubna 2019

Pokračujte na:

Staré webové stránky zde