Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Sběr papíru bude realizován od 8. do 11. června 2021

 

1. SBĚR PAPÍRU 2021/2022

  • Sběr papíru bude realizován od 9. do 16. listopadu 2021
  • Získané finance budou rozděleny rovným dílem mezi RS a třídy.
  • V tomto školním roce nebude výlet. 
  • Rozpis termínů sběru u kontejneru: 

9. 11.   (úterý)      8:00 - 10:00

11. 11. (čtvrtek)    8:00 - 10:00

12. 11.  (pátek)     8:00 – 10:00

16. 11. (úterý)       8:00 – 10:00

 

  • V době rozpisu bude sběr papíru  probíhat  v prostorách zadního vstupu u kontejnerů na tříděný komunální odpad. Papír je také možné v období od  15. 10.  – 16. 11.  skladovat ve třídách nebo šatnách. Vybraní žáci projdou školu a snesou takto nashromážděný sběr k zadnímu vchodu. U zadního vchodu je možné skladovat papír po celé období sběru tj. od 9. 11. – 16. 11.  2021 (do 10:00 !!)
  • Na každém balíku musí být napsána  třída,  jméno a váha.  V jiném případě nebude sběr přiřazen k jednotlivým žákům.
  • Pokud znáte celkovou váhu Vašeho sběru, hlaste ji prosím zapisujícímu nebo ji viditelně napište k Vašemu sběru. V takovém případě není nutné mít jednotlivé balíky popsané. Děkujeme. 
  • Děkujeme všem, kteří svým sběrem naší škole přispějí.
  • 2. termín sběru se uskuteční 10. – 17. května 2022

 

 

SBĚR PAPÍRU 2021/2022

V loňském školním roce se na naší škole uskutečnil pouze jeden termín sběru starého papíru.   Vybralo se 6.760 kg.  Získali jsme částku 12.844 Kč.

Pokud nenastanou další omezení uskuteční se sběry v novém školním roce v těchto termínech:

První sběr: 9. – 16. listopadu 2021

Druhý sběr: 10. – 17. května 2022

Podrobnější informace ohledně jednotlivých sběrů budou dopředu avizovány.

Děkujeme všem, kteří naší škole svým sběrem přispívají.

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy