Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Školní poradenské pracoviště

 Školní poradenské pracoviště

-          zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole

-          spolupracuje se žáky, jejich zákonnými zástupci, učiteli, vychovateli a poradenskými zařízeními

 

Hlavní oblasti činnosti:

 •          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •          péče o žáky nadané
 •          opatření u neprospívajících žáků, žáků s výchovnými problémy
 •          kariérní poradenství - profesní orientace žáků
 •          prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

Konzultace v době konzultačních hodin, dle potřeby po předchozí domluvě.

 

Kontakty na pracovníky ŠPP:

 výchovný poradce

PhDr. Miroslava Vagnerová –  585156215

 • výchovné problémy
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérové poradenství

 

speciální pedagog

Mgr. Mirka Andrlová -  - 585 156 285

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc zákonným zástupcům i kolegům

 

metodik prevence

RNDr. Miloslava Flášarová – 585156221

 • výchovné problémy
 • preventivní program školy
 • koordinace akcí zaměřených na prevenci patologických jevů

školní psycholog

Mgr. Helena Křížová – 585 156 243, 734 510 591 

 • poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům, pedagogům

Užívání sociálních sítí nepřináší pouze možnost sdílení informací a fotografií, ale stále ve větší míře se sociální sítě stávají prostředím pro šíření kyberšikany. Je dobré vědět, že existuje možnost řešení takové situace, pokud se do ní dostanete. Hledat pomoc můžete ve škole, ale také například na následujících stránkách:

https://www.e-bezpeci.cz/

Pokračujte na: