Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků, které naše škola nabízí Vašim dětem pro nový školní rok 2019/2020. Podle Vašeho zájmu lze nabídku školy rozšířit o další aktivity. Finanční spoluúčast rodičů pololetně činí 300,- Kč na jedno dítě a jeden kroužek , keramický kroužek 400,- Kč.

(1.pololetí: říjen-leden, 2.pololetí: únor-květen). Děti se mohou přihlásit u vedoucích jednotlivých kroužků.  Zájmové kroužky zahájí činnost od 1. října 2019.

Mgr. Zuzana Absolonová

ředitelka školy

 Nabídka kroužků – školní rok 2019/2020 - 1.pololetí: říjen-leden

 

 

Pokračujte na: