Žákovský parlament

2018/19

  Ve čtvrtek 21. března se konalo pravidelné zasedání Žákovského parlamentu. Stále aktuální zůstává pořádek v lavicích a zamykání šaten. Dále upozorňujeme některé třídy, že je nutné zlepšit docházku na parlamentní schůzky. Datum zasedání je znám dlouho dopředu a měl by se najít ve třídě alespoň jeden, který tuto povinnost splní. Pokud se týká akcí, které nás v nejbližších dnech a týdnech čekají? Ve čtvrtek 28. března oslaví učitelé svůj svátek a my žáci budeme mít možnost zkusit si, jak těžká a zodpovědná je práce kantorů. Na jeden den se žáci stanou vyučujícími a dospělí zasednou do lavic jako žáci a budou stejně nepozorní, roztěkaní, upovídaní, budou vyrušovat a zahrnovat „učitele“ nesmyslnými dotazy. V pátek 29. bude naše škola hostit turnaj dívek ve vybíjené, přehazované a odbíjené. Největší akcí příštích dnů ale bude bezesporu zápis do 1. tříd, který se uskuteční 5. a 6. dubna. Věříme, že od září přibude do naší školy mnoho prvňáčků. 12. a 15. duben bude důležitým dnem pro žáky 9. tříd. Úspěšnost přijímacích zkoušek rozhodne o jejich dalším studiu. Přejeme jim hodně štěstí a pevné nervy. Velikonoční prázdniny v polovině dubna budou jakýmsi předělem, protože po nich už nastává hodnotící období. Budeme mít za sebou ¾ školního roku. Takže pracujte, učte se, nepromarněte čas za vylepšení známek. Příště se parlament sejde v úterý 23. dubna (po Velikonocích). 

 

  Ve středu 13. února se sešel na svém pravidelném zasedání Žákovský parlament. Žáci byli seznámeni s bodováním pořádku ve třídách a v šatnách. Stále přetrvává problém s otevřenými šatnami, na který byli žáci opět důrazně upozorněni. Je možné také zlepšit pořádek v některých třídách. Lavice nejsou určeny k hromadění různých věcí a pomůcek. Jedna velká akce  - ples školy je zdárně za námi. Žáci 9. tříd předvedli své taneční vystoupení a sklidili zasloužený potlesk. Teď ale musí všechny své síly soustředit na nejdůležitější událost – přijímací zkoušky na střední školy. Přejeme jim hodně štěstí a pevné nervy. A co nás čeká v nejbližších dnech a týdnech. V úterý 19. února proběhne na škole projektový den Tonda obal, projekt je zaměřen na třídění odpadu. 27. a 28. února se uskuteční školní kolo recitační soutěže, vítězové budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole. To se uskuteční 8. března na DDM v Litovli.  1. března bude naše škola hostit turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd. Kromě našich zástupců nastoupí také družstva z okolních škol. Ale nejvíce se asi všichni těšíme na jarní prázdniny, proběhnou od 11. do 15. března. Užijte si dny volna a načerpejte síly do dalších měsíců. Příště se parlament sejde ve čtvrtek 21. března

 

  V pondělí 14. ledna se poprvé v roce 2019 sešel Žákovský parlament. Po zhodnocení pořádku ve třídách a šatnách byli zástupci tříd upozorněni na nutnost zhasínat ve třídách. Ceny energií stále rostou, a přece není tak těžké zmačknout vypínač. Leden je posledním měsícem prvního pololetí, čeká nás hodnotící porada a pololetní vysvědčení. Proto napněte síly a snažte se zlepšit, co se ještě zlepšit dá. Předposlední lednový stráví žáci 7. tříd a vybraní žáci z 8. tříd na lyžařském výcviku. Největší akcí, která je nyní před námi, je školní ples s polonézou našich žáků. S plesem souvisí tombola, je tedy nejvyšší čas začít uvažovat o tom, jak přispět. I malý dárek potěší, a proto pokud máte možnost, neváhejte. První velkou zkouškou bude pro naše tanečníky ale předtančení na městském plese v pátek 18. ledna. 31. ledna navštíví naši školu vzácná návštěva z vedení města. Přijdou se podívat na novou multifunkční pracovnu. Závěrem bychom rádi všem učitelům i žákům popřáli do nového roku 2019 všechno nejlepší, hodně úspěchů, pohody, plno dobrých nápadů, ale především zdraví a pozitivní mysl. Další parlament se sejde ve středu 13. února a nezapomeňte se dostavit v hojném počtu. 

 

 Ve čtvrtek 6. prosince se naposledy v roce 2018 sešel Žákovský parlament. Na začátku svého zasedání bilancoval všechny úspěšné akce uplynulých dnů a týdnů. Tradiční jarmark vyhodnotily třídy jako velmi zdařilý a finančně úspěšný. S kladnou odezvou se také setkal mikulášský program, který byl letos v trochu jiném hávu. A co nás čeká v posledních týdnech tohoto roku? V pátek 7. 12. si žáci 7 tříd zasoutěží v anglickém jazyce o Slovíčkového krále. Ve středu 19.prosince se na hale uskuteční tradiční florbalový turnaj. Pátek 21. bude posledním školním dnem tohoto kalendářního roku. Jednotlivé třídy společně zhodnotí končící rok a vesele se pobaví na třídních besídkách. Třída 6.A se o předvánoční pohodu podělí s babičkami a dědečky z domova důchodců, které navštíví s připraveným programem.  Od 22. prosince začínají pro všechny žáky vánoční prázdniny. Do školy se všichni vrátíme v pondělí 7. ledna. Závěrem bychom rádi všem žákům i učitelům popřáli šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a všem úspěšný rok 2019.

 

 Ve středu 8. listopadu se konalo 2. zasedání Žákovského parlamentu. Na počátku jednání byli žáci upozorněni na nedostatky pořádku v šatnách i ve třídách. Zvláště alarmující jsou otevřené šatny. Šatnáři si toto musí pohlídat. Vedení školy velmi kladně hodnotilo vystoupení ke 100. výročí vzniku ČSR. Aktivní zapojení všech účinkujících jak při mluveném projevu, tak při módní prohlídce se setkalo s kladnými ohlasy. A komu se podaří být v hlavní zpravodajské relaci na Nově či v regionálním infokanálu. Ale i v měsíci listopadu jsou před námi důležité akce. Ze sportovních jsou to např. Běh 17. listopadu nebo turnaj v malé kopané. Největší akcí měsíce bude tradiční Jarmark v úterý 27.11. Všichni se těšíme na pestrost výrobků, které budou jednotlivé třídy nabízet. Žáky 9. tříd čeká ve čtvrtek 22. návštěva prezentační výstavu Scholaris v Olomouci. Je polovina listopadu, a to je neklamné znamení, že se blíží čtvrtletní hodnocení. Ve čtvrtek 15.11. učitelé na poradě zhodnotí naše studijní výsledky, poté budou následovat třídní schůzky. Myslete na to, že čas běží a není dobré nechávat věci na poslední chvíli. Příště se parlament sejde ve čtvrtek 6. prosince. 

 

 V pondělí 8. října se poprvé v tomto školním roce sešel Žákovský parlament. Před novými i staronovými členy stál důležitý úkol zvolit si své vedení. Pozici předsedy získal ROSTISLAV LYSÁK z 8.A a jeho zástupcem byly zvolena TEREZA SPURNÁ také z 8.A. Zpravodaji se staly žákyně 9. třídy DARYNA POLOVKO a SOFIE FRITSCHEROVÁ. Na svém prvním zasedání parlament kladně zhodnotil proběhlý projekt Edison. Všichni hosté z ciziny zanechali v našich žácích jen pozitivní zážitky. Ve středu 3. října se naše škola zapojila do celostátní akce Plave celé město. Aktivní zapojení žáků a pedagogů pomohlo našemu městu k 6. místu v celkovém hodnocení. A co nás čeká v následujících dnech a týdnech? Největší akcí školy bude 23. 10.“ neobvyklá hodina dějepisu“, kterou oslavíme 100. výročí vzniku ČSR. Tento program předvedeme také pro veřejnost během Dne otevřených dveří. Konec měsíce října bude ve znamení dvoudenních podzimních prázdnin. A na závěr je dobré připomenout, že také v tomto školním roce se bude hodnotit pořádek ve třídách, v šatnách, účast v soutěžích a samozřejmě také účast na zasedáních parlamentu. V listopadu se parlament sejde ve středu 7. 11.

 

 

Žákovský parlament

Pozorovatelé:

 

5.A

Vašíčková Vendula

Tomancová Natálie

 

5.B

 

Klára Nevěřilová

Pavel Vacek

Členové:

6.A

 

Tereza Kubíčková

Adam Zatloukal

 

6.B

 

Michal Chmelař

Matěj Bartoš

 

7.A

 

Tomáš Čunderle

Václav Najer

 

7.B

 

Kristýna Gazdíková

Veronika Chrudinová

 

8.A

 

Tereza Spurná

Rostislav Lysák

 

8.B

 

Patrik Gallas

Vojtěch Krygel

 

9.A

 

Daryna Polovko

Ondřej Stejskal

 

9.B

 

David Maitner

Sofie Fritscherová

 

 

 

 

Pokračujte na: