Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žákovský parlament

2019/20

  Z únorového zasedání Žákovského parlamentu

V pondělí 24. února proběhlo pravidelné zasedání Žákovského parlamentu. Při pravidelném zhodnocení celoroční soutěže tříd bylo zdůrazněn fakt, že součástí hodnocení je také účast v soutěžích a olympiádách. Jednotlivé třídy by měly sepsat všechny tyto skutečnosti za první pololetí a odevzdat paní učitelce Vagnerové. Není dobré nechávat vše až na konec školního roku. Nejlepší je sepsat vše bezprostředně po akci. Dále bylo na zasedání vyslovena velká pochvala všem třídám i žákům za kladný přístup ke školním plesu. Bohatá tombola přinesla finanční výtěžek, který bude využit pro školu a ve prospěch našich žáků. A co nás čeká v následujících dnech a týdnech? Ve středu 4. března bude naše škola již tradičně hostit turnaj žákyň 2. stupně v míčových hrách. Ale ani 1. stupeň nebude ošizen. Pro 5. třídy bude určen turnaj ve vybíjené. 27. březen bude ve znamení Dne učitelů. Žáci si opět vyzkouší pozici za katedrou. Ale v tento den se naše hala stane místem velké exhibice kolového freestylu, který předvede mistr světa v toto sportu. Před žáky 9. tříd je nejdůležitější období celého roku, které vyvrcholí přijímacími zkouškami na střední školy. Příští zasedání proběhne ve středu 1.dubna.

 

 Z lednového zasedání Žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 24. ledna se poprvé v roce 2020 sešel Žákovský parlament. V úvodním seznámení výsledků hodnocení tříd bylo opět zdůrazněno, že stále někteří žáci nevzali na vědomí, k čemu složí uzamykatelné skříňky ve třídách. Do nich se ukládají pomůcky a sešity a nezůstávají v lavicích. Případné ztráty učebnic jdou na vrub žáků a musí počítat s jejich plným uhrazením. Je zcela zřejmé, že tito žáci tím berou možnost získat pro třídu plný počet bodů a zařadit se mezi ty třídy, které obdrží finanční odměnu. Jaké akce nás čekají v nejbližší době? V úterý 28. ledna družstvo házenkářů z naší školy bude obhajovat vítězství v okresním kole a postup až do kola národního. Přejeme jim hodně štěstí. Školní rok 2019 /20 dospěl do své půle. Nastal čas hodnocení a bilancování a pololetní vysvědčení je pro každého žáka výsledkem jeho snažení. Ve čtvrtek 30. ledna čtvrtou nebo pátou hodinu třídní učitelé ve třídách rozeberou uplynulé období a vydají výpisy vysvědčení. Následující dny budou ve znamení prázdnin. V pátek 31. to budou jednodenní pololetní a na ně hned navazují týdenní jarní prázdniny. Po návratu do školy, tedy druhý únorový týden, bude žáky 9. tříd čekat předvedení polonézy na školním plese. Pro deváťáky bude únor vůbec velmi důležitý, protože do konce tohoto měsíce musí podat přihlášky na střední školy. Přejeme jim tu nejlepší volbu. Další zasedání parlamentu se uskuteční v pondělí 24. února.

 

 Z prosincového zasedání Žákovského parlamentu

V pondělí 16. prosince se naposledy v roce 2019 sešel Žákovský parlament. Některé třídy ale pozapomněly a nezúčastnily se. Je třeba sledovat nástěnku parlamentu v modrém patře. Po úvodním hodnocení soutěže pořádku ve třídách a v šatnách bylo konstatováno, že stav šaten se zlepšil, ale ve třídách je stále co zlepšovat. Proč zůstávají věci v lavicích, když máte skříňky? A nezapomínejte také zvednout všechny židle, abyste neztěžovali práci paním uklízečkám. Před námi je poslední týden ve škole před nejkrásnějším obdobím v roce – před vánočními svátky. Dětský pěvecký sbor Mládí ukončil tento rok pondělním Vánočním koncertem. Ve středu 18. 12. bude naše škola hostit tradiční florbalový turnaj. V pátek se ve svých třídách naladíte na besídkách na sváteční notu. Po čtrnáctidenních vánočních prázdninách se vrátíte do školy a čeká vás opravdu poslední možnost, jak si ještě před pololetím zlepšit známky. V novém roce se sejdeme ve čtvrtek 23.ledna. Závěrem bychom chtěli popřát všem žákům, učitelům i asistentům krásné a spokojené prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce 2020.

 

 Z listopadového zasedání Žákovského parlamentu

Ve středu 13. listopadu proběhlo pravidelné zasedání Žákovského parlamentu. Po úvodní diskuzi o pořádku ve třídách a šatnách bylo zdůrazněno, že je třeba více dbát na příjemné prostředí v jednotlivých třídách. To znamená snažit se, aby odpadky byly v koši, pomůcky a učebnice ve skříňkách a ne v lavicích. Některé třídy jsou v tomto směru opravdovými přeborníky a v lavicích některých žáků se najde ledacos. Povinnosti služby jsou přesně vymezeny a je třeba je plnit, včetně zvedání židliček. A co nás čeká v následujících týdnech? Ani jsme se nenadáli a je tu čtvrtletí a s ním spojená pedagogická rada, proběhla ve čtvrtek 14. listopadu. Na ni navázaly třídní schůzky. Největší akcí měsíce listopadu bude Jarmark. Jednotlivé třídy opět mohou nabízet vlastní výrobky. Pro letošní rok ale platí zákaz používání elektrických spotřebičů. Věříme, že i letošní akce proběhne zdárně a pro jednotlivé třídy bude i finančně zajímavá. Na Jarmarku bude mít také Žákovský parlament svůj stánek, bude nabízet velmi pěkně provedené kalendáře s výtvarnými pracemi našich žáků. Ve čtvrtek 28.11. žáci 9. tříd navštíví v Olomouci prezentační výstavu SŠ Olomouckého kraje Scholaris. První velkou akcí měsíce prosince bude Mikuláš, který se žáky 9. tříd připravují paní učitelka Vagnerová a pan učitel Obšil.

 

 z 1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Ve čtvrtek 3. října se poprvé v tomto školním roce sešel Žákovský parlament. Noví i staronoví zástupci jednotlivých tříd se tak mohli seznámit, čeká je každý měsíc společná práce. Je pravidlem, že po prvním setkání jsou známa jména žáků, kteří budou stát v čele parlamentu v novém období. Vloni byli za předsedu a jeho zástupce zvoleni žáci 8. třídy s tím, že jejich mandát bude pokračovat i v tomto roce.  Všichni přítomní souhlasili s tímto faktem a potvrdili na místě předsedy Rostislava Lysáka a zástupce Terezu Spurnou, oba z 9.A třídy. Celé vedení bylo ještě doplněno zpravodajem. Tím se stal Vojtěch Krygel z 9.B. Dále byli všichni seznámeni s podmínkami celoroční soutěže, která již tradičně celý školní rok provází všechny třídy druhého stupně a z 1. stupně páté třídy. Páťáci mají status pozorovatelů. Věříme, že se třídy aktivně zapojí do dodržování pořádku ve třídách i v šatnách. Určitě to stojí za to, protože ve hře jsou zajímavé finanční odměny. V této souvislosti upozorňujeme jednotlivé třídy, aby si pečlivě zaznamenávaly účast v soutěžích a v olympiádách. Pokud se týká akcí, které nás čekají v nejbližších dnech a týdnech. Pro žáky 9.tříd a jejich rodiče byla určena beseda se zástupci středních škol. V úterý 15.10. čeká žáky 9. tříd umělecký zážitek, navštíví představení v Moravském divadle v Olomouci. I další akce je určena deváťákům – Burza práce a vzdělání. Akce se koná v pavilonu A na Floře Olomouc. Konec měsíce října bude ve znamení podzimních prázdnin, které naváží na státní svátek 28. 10.  

 

Pozorovatelé:

 

5.A

Vaňková Karolína

Lachnit Ladislav

 

5.B

 

Berková Michaela

Fízik Robin

 

5.C

 

Šana Jan

Faksová Natálie

Členové:

6.A

 

Vašíčková Vendula

Štramová Laura Lilien

 

6.B

 

Nevěřilová Klára

Čučková Nela

 

7.A

 

Kubíčková Tereza

Vodičková Veronika

 

7.B

 

Bednář Matěj

Chmelař Michal

 

8.A

 

Najer Václav

Koukal Martin

 

8.B

 

Vogl Lukáš

Zifčák Adam

 

9.A

 

Spurná Tereza

Lysák Rostislav

 

9.B

 

Gallas Patrik

Krygel Vojtěch

 

Pokračujte na: