Ze života školy

Ošetřovné
2.duben 2020

Přečtěte si nejnovější informace o ošetřovném...

Úřední hodiny kanceláře pro veřejnost: pondělí a středa 9:00 hod. – 11:00 hod

Vyplnit přihlášku můžete elektronicky nebo písemně do tiskopisu. Podepsanou přihlášku, prosím, doručte do školy (nabízíme Vám 4 možnosti)...

Využijete pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd.?

Vydavatelství TAKTIK uvolnilo zdarma výuku M a Čj žáků 2. stupně, a to výuková videa, cvičení, testy...

Psycholog naší školy, p. H. Křížová pro Vás v této mimořádné situaci otevřela novou Facebookovou stránku

Prosíme Vás tímto, abyste si vždy zkontrolovali, jestli píšete správnou doménu: @zsviteznalitovel.cz

Tělocvik z obýváku
23.březen 2020

Děti se potřebují i v této mimořádné situaci hýbat, bavit... Podívejte se na stránky...

Další firma EDUVIA s.r.o. uvolnila svůj výukový software zdarma. Jedná se o testovací prostředí Alfbook, které žákům okamžitě ukáže správnou odpověď.

Také internetová škola ZAV reaguje na výjimečnou situaci nabídkou možnosti pracovat s výukou ZAV doma žákům s časovým omezením do obnovení provozu škol.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
Pokračujte na: