Beseda o Gustavu Frištenském

27.11.2019 / 14:11

Beseda o Gustavu Frištenském

     Dne 20.11. 2019 nachystala paní Mgr. Zdeňka Frištenská z Muzea Litovel pro žáky 9.A besedu o Gustavu Frištenském. Vyslechli jsme si příběh cílevědomého a čestného sportovce, který se do Litovle oženil a strávil tu svůj život. Poutavé vyprávění o jeho osobním životě, o sportovních úspěších a jeho odbojových aktivitách za protektorátu a následné vězení bylo doplněno krátkými životopisnými filmy zachycujícími také město Litovel ve 20. letech minulého století. Poutavá beseda z cyklu Příběhy bezpráví rozšířila naše znalosti z regionálních dějin Litovelska.

Mgr. Halka Verna

IMG_20191120_082210 IMG_20191120_082220 IMG_20191120_082244 IMG_20191120_085619 IMG_20191120_093001 IMG_20191120_093018
Pokračujte na: