BESEDA SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL

07.10.2019 / 14:01

 

    Jako každým rokem také letos (3.října) proběhlo setkání žáků 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol. Pozvání výchovné poradkyně přijali zástupci 14 škol z blízkého i vzdálenějšího okolí (Litovel, Uničov, Olomouc, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh). Byly to školy, které si naši žáci nejčastěji vybírají pro své další vzdělávání. Zastoupeny byly gymnázium, odborné školy – obchodní akademie, střední zdravotní škola, zemědělská škola, škola polytechnická, služeb a obchodu i několik průmyslových škol – strojní, elektrotechnická, automobilová, ale také dvě odborná učiliště. Všichni přítomní se v krátkých prezentacích seznámili se základní filozofií škol, se studijním programem a se vším podstatným, co jednotlivé školy nabízejí. Rodiče a žáci se následně mohli zeptat na to, co je zajímá. Jednalo se o první akci související s volbou povolání. Na tuto besedu přímo naváže návštěva akce Burza práce a vzdělání v úterý 22.10. V měsíci listopadu pak proběhne prezentační výstavy Scholaris.

PhDr. Miroslava Vagnerová, výchovná poradkyně

Pokračujte na: