DEN ZRUČNOSTI

09.02.2018 / 10:10

 

K tradičním akcím SPŠS a SOU v Uničově patří Den zručnosti. Letos se uskutečnil ve středu 7.února.Tato akce navazuje na Den otevřených dveří, který je určen pro žáky a jejich rodiče a je prezentací školy. Den zručnosti je naopak zacílen na deváťáky, kteří se chtějí stát studenty na Průmyslové škole a Odborném učilišti v Uničově. Zástupci průmyslových firem jim nastíní současné potřeby trhu práce , a pak už si mohou zájemci o studium nanečisto vyzkoušet, jak to na takové škole chodí. Nejsou pouze pasivními pozorovateli, ale na tři hodiny se stanou aktivními žáky. Mohou si vybavení školy nejen prohlédnout, ale také si ho vyzkoušet. Práce na CNC strojích, speciální programy na počítačích, moderní dílny jistě zaujaly všechny přítomné. Také dobrá perspektiva a zájem na trhu práce patří k důležitým podmínkám volby tohoto vzdělání. Z naší školy se této akce zúčastnilo 5 žáků, jednomu to nemoc neumožnila. Všichni vážně uvažují o podání přihlášky na tuto školu a tato akce je v tomto rozhodnutí určitě podpořila. Naše žáky do Uničova doprovodila paní uč. Vagnerová, pro kterou se tato akce stala místem výměny zkušeností s ostatními výchovnými poradci.

 PhDr. Miroslava Vagnerová                                                                                               

Pokračujte na: