Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníAktuální informace ředitelky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého krajeDůležité informace k výuce žáků I. stupně od 25. 5. 202018. 6. 2020 se uskuteční schůzka rodičů budoucích žáků první a přípravné třídyHodnocení žáků v 2. pololetí 2019/2020Na tomto odkaze naleznete Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020/21

DEN ZRUČNOSTI

08.02.2017 / 15:24

K tradičním akcím SPŠS a SOU v Uničově patří Den zručnosti. Letos se uskutečnil ve středu 1. února. Tato akce navazuje na Den otevřených dveří, který je určen pro žáky a jejich rodiče a je prezentací školy. Den zručnosti je naopak zacílen na deváťáky, kteří se chtějí stát studenty na Průmyslové škole a Odborném učilišti v Uničově. Zájemci si zde mohou nanečisto vyzkoušet, jak to na takové škole chodí. Nejsou pouze pasivními pozorovateli, ale na tři hodiny se stanou aktivními žáky. Mohou si vybavení školy nejen prohlédnout, ale také si ho vyzkoušet. Práce na CNC strojích, speciální programy na počítačích, moderní dílny jistě zaujaly všechny přítomné. Také dobrá perspektiva a zájem na trhu práce patří k důležitým podmínkám volby tohoto vzdělání. Z naší školy se akce mělo zúčastnit 7 žáků, ale nemoc to některým neumožnila. Všechny, kteří vážně uvažují o podání přihlášky na tuto školu, Den zručnosti jistě utvrdil v jejich rozhodnutí. Naše žáky do Uničova doprovodila paní uč. Vagnerová, pro kterou se stala místem výměny zkušeností s ostatními výchovnými poradci.

PhDr. Miroslava Vagnerová

Pokračujte na: