Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníAktuální informace ředitelky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého krajeDůležité informace k výuce žáků I. stupně od 25. 5. 202018. 6. 2020 se uskuteční schůzka rodičů budoucích žáků první a přípravné třídy

Den zručnosti SPŠS a SOU v Uničově

15.02.2019 / 10:45

 

K tradičním akcím SPŠS a SOU v Uničově patří Den zručnosti. Letos se uskutečnil ve středu 6.února. Tato akce předchází Dnu otevřených dveří, který je určen pro žáky a jejich rodiče a je prezentací školy. Den zručnosti je naopak zacílen na deváťáky, kteří se chtějí stát studenty na Průmyslové škole a Odborném učilišti v Uničově. Zástupci průmyslových firem jim nastíní současné potřeby trhu práce, a pak už si mohou zájemci o studium nanečisto vyzkoušet, jak to na takové škole chodí. Nejsou pouze pasivními pozorovateli, ale na dvě hodiny se stanou aktivními žáky. Mohou si vybavení školy nejen prohlédnout, ale také si ho vyzkoušet. Ukázky výukových aktivit, speciální programy na počítačích, moderní dílny to vše jistě zaujalo všechny přítomné. Také dobrá perspektiva a zájem na trhu práce patří k důležitým podmínkám volby tohoto vzdělání. Z naší školy se této akce zúčastnilo 10 žáků devátých tříd. Chlapci zvolili technické učební obory, děvčata se zaměřila na průmyslovou ekologii. Všichni vážně zvažují podání přihlášky na tuto školu a tato akce je v tomto rozhodnutí určitě podpořila. Naše žáky do Uničova doprovodila paní uč. Vagnerová, pro kterou se tato akce stala místem výměny zkušeností s ostatními výchovnými poradci.

PhDr. Miroslava Vagnerová

Pokračujte na: