Děti ze ZŠ Vítězná vystoupily v Domově pro seniory

12.02.2018 / 10:35

Děti ze ZŠ Vítězná vystoupily v Domově pro seniory

V prosinci se již všichni těšíme na přicházející Vánoce, na dobu sváteční, plnou koled a vánočních písní, dodržujeme tradice a scházíme se s lidmi, které máme rádi. Tato kouzelná doba je nakloněna i novým setkáním. Jedno z nich se uskutečnilo v pondělí 11. prosince 2017. Děti ze ZŠ Vítězná – členové Dětského pěveckého sboru Benjamínek a kroužek dětí, které se ve školní družině učí hrát na zobcové flétny, navštívily Domov seniorů v Litovli u Olomouckého rybníka, aby zdejším obyvatelům zpříjemnily adventní čas. Děti zpívaly a hrály tradiční vánoční písně a koledy, zpěváčci zpívali s doprovodem klavíru a houslí, muzikanti zahráli na flétničky a na závěr všichni společně zazpívali a předali ručně vyrobené dárečky.
Jsme rádi, že jsme mohli seniorům přinést vánoční pohodu. Odměnou nám byly jejich nadšené úsměvy a velký potlesk. Děkujeme také paní Jarmile Kovářové, která nás do Domova seniorů pozvala. Rádi přijdeme zas!

 

Mgr. Iveta Navrátilová, sbormistryně DPS Benjamínek a Alena Píchalová Černá, vychovatelka ŠD

PC113632 PC113643 PC113646 PC113652 PC113665 PC113673 PC113702 PC113706 PC113710
Pokračujte na: