Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020

29.05.2020 / 10:08

 

Vážení rodiče,

v pondělí 8. června 2020 můžete poslat své děti, žáky II. stupně, do školy. Školní vzdělávání bude organizováno formou třídnických hodin nebo konzultací hlavních vyučovacích předmětů.

Žáci jednotlivých tříd 6. – 9. ročníku budou rozděleni do skupin (maximálně do 15 žáků). Každá skupina se bude moci účastnit tohoto vzdělávání dvakrát v týdnu v předem stanovaných dnech.

Konzultace 1. skupiny budou probíhat v pondělí a ve středu, konzultace 2. skupiny v úterý a ve čtvrtek. Rozdělení žáků do skupin oznámí zákonným zástupcům třídní učitelé (po poradě 2. 6. 2020).

Během prvního dne budou žáci informováni třídními učiteli o obsahu jednotlivých konzultací.

Vzhledem k přijímacím zkouškám žáci 9. ročníků zahajují svoje konzultace v týdnu od 15. 6. 2020.

Zahájení, ukončení konzultací jednotlivých skupin a základní informace k organizaci tohoto vzdělávání zveřejníme na webu školy.

První den konzultací žáci přinesou Čestné prohlášení. Formulář naleznete zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo ve škole u vchodu. Datum na formuláři musí souhlasit s datem prvního vstupu žáka do školy. Pokud tento formulář Čestné prohlášení žák před vstupem do školy neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Když se situace v průběhu docházky změní, musí o tom rodiče školu bezprostředně informovat.

 

Vedení školy

Pokračujte na: