Evropský den jazyků – projekt Velcí malým

15.10.2019 / 14:13

 

 „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem,“ platí v dnešní době víc než kdykoliv předtím. Svět se zmenšuje, propojuje a prolíná a vzájemné dorozumění je zárukou míru a dobrých vztahů mezi lidmi nejen jednoho národa, ale všech zemí.

Dne 26. září, kdy si připomínáme Evropský den jazyků, si žáci 2. stupně mohli vyzkoušet, jak  jsou schopni předat své znalosti světového jazyka svým mladším spolužákům. Každá třída se tohoto úkolu ujala jinak. Zazněly písničky, hrály se hry, probíhala skupinová práce, vše směřovalo k tomu, aby se žáci 1. stupně přiučili něco anglicky.

Byla připravena i krátká prezentace ostatních světových jazyků, které se na naší škole vyučují, a to francouzštiny, němčiny a ruštiny. Patřila hlavně těm žákům, kteří si brzy budou volit druhý jazyk.

 

Mgr. Iveta Pospíšilová

          

20190926_102601 IMG_2449 IMG_2451 IMG_0204 IMG_0221 IMG_0226 IMG_0230 IMG_0232 IMG_0240 IMG_0243 IMG_0246 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0260 IMG_0266 IMG_0268 IMG_0270 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0280 IMG_0286
Pokračujte na: