Mezinárodní výzkumná studie o životním stylu dětí na ZŠ Vítězná

13.10.2017 / 16:43

Mezinárodní výzkumná studie o životním stylu dětí na ZŠ Vítězná

 

V průběhu září a října 2017 se žáci 5., 7. a 9. tříd Základní školy Litovel, Vítězná 1250 zúčastnili výzkumného projektu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouc s názvem „Volný čas a životní styl dětí a školáků HBSC studie“. Cílem tohoto projektu je vytvořit validní výzkumný nástroj, který umožní poskytovat relevantní podklady pro tvorbu komunální politiky v oblasti volného času, sportu a prevence kriminality u mládeže. Projekt metodologicky vychází z mezinárodní studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), která je realizována za podpory Světové zdravotnické organizace (více informací naleznete na www.hbsc.org; www.hbsc.upol.cz).

Počátky HBSC studie se datují do první poloviny 80. let 20. století a v současné chvíli je do této studie zapojeno 47 států z Evropy, Severní Ameriky a Asie, přičemž garantem této studie za Českou republiku je právě Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. HBSC studie zkoumá ukazatele zdraví a životního stylu 11, 13 a 15letých dětí a vzhledem k široké členské základně umožňuje porovnávat data na mezinárodní úrovni. Jednotlivé výzkumné oblasti pokrývají subjektivně hodnocený zdravotní stav, životní spokojenost, obezitu, pohybovou aktivitu, sedavé chování, stravovací návyky, úrazy, rizikové, násilné chování aj. v kontextu sociálního prostředí – školy, rodiny a vrstevníků. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o téma volného času v rámci sítě HBSC byl nově vyvinut a zkompilován dotazník podrobně zkoumající volný čas, jehož pilotní testování je předmětem aktuálně realizovaného výzkumného projektu. Po vyhodnocení výsledků bude dotazník na volný čas zahrnut do sběru dat v roce 2018 na národně reprezentativním výzkumném souboru za Českou republiku (cca 15 000 respondentů) a následně i ve vybraných zahraničních státech mezinárodní studie HBSC.   

Mgr. Petr Baďura, UP Olomouc

Pokračujte na: