Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Plánované termíny sběru papíru ve šk. r. 2021/22MŠMT vydává informace k provozu škol od 13. 9. 2021Platný školní řád pro rok 2021/22Informace o zahájení školního roku 2021-2022, manuál MŠMT k zahájení provozu a testováníPropojili jsme nový stravovací systém VIS se Školou OnLineZákladní potřeby pro budoucí prvňáčky a informace o zahájení nového školního roku 2021-2022Nabídka prázdninových sportovních a kreativních aktivitOd 1. 9. 2021 hledáme kvalifikované pracovníkyJsme zapojeni do projektu Šablony 2017-2019, 2019-2021

Mladí Globalisté už po třetí

03.06.2014 / 16:51

I v letošním školním roce se žáci osmých tříd zapojili do projektu Mladých Globalistů, s kterým právě před třemi roky přišla k nám do školy litovelská rodačka, spisovatelka a učitelka paní Jarmila Cholinská. Měla úžasný nápad. Aby byli mladí lidé na prahu dospělosti seznámeni s tím, jak vlastně takové město funguje, s institucemi, které jsou pro město nezbytné (městský úřad, technické služby, vodohospodářská společnost) nebo které mu dodávají punc kulturnosti (muzeum, knihovna, ochotnické divadlo). A také s okolní přírodou, která je pro Litovel typická – lužní lesy se svými vzácnými obyvateli, meandry řeky Moravy, začínající pahorky Drahanské vrchoviny (CHKO LP, myslivecké sdružení).

Schůzky s představiteli výše uvedených institucí se konaly v průběhu celého školního roku vždy odpoledne jednou nebo dvakrát za měsíc a žáci Hana Bednářová, Tereza Faltusová, Anna a Marek Gottwaldovi, Martina Ivanova, Štěpán Kratochvíl a Michaela Sovová se jich poctivě zúčastňovali, řešili úkoly, aktivně se zapojovali do diskuzí, dozvídali se nové informace a s nimi pak seznamovali na hodinách občanské výchovy svoje spolužáky. Patří jim velká pochvala.

Miloslava Flášarová

P1060174 MG - SBĚRNÝ DVŮR LITOVEL  (1) MG - SBĚRNÝ DVŮR LITOVEL  (2) MLADÍ GLOBALISTÉ - VODA NEJDRAŽŠÍ TEKUTINA P1040527 P1060172
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy