Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ZŠ VÍTĚZNÁ V REVÚCI

10.06.2015 / 17:38

Přátelské vztahy dvou měst – moravské Litovle a slovenské Revúce se odehrávají v různých rovinách. Jednou z nich je také spolupráce Základní školy Vítězná z Litovle se Základní školou Komenského v Revúci. Ve dnech 3. – 5. června 2015 tato spolupráce dostala nové kontury. Po předešlé dohodě došlo k výměnnému pobytu našich žáků na Slovensku.  Zástupci Žákovského parlamentu byli prvními vyslanci naší školy na půdě slovenské školy. Právě členství v Žákovském parlamentu bylo to, co žáky obou škol spojovalo. Takže bylo zcela samozřejmé, že se naši žáci zúčastnili slavnostního zasedání jejich parlamentu. Mohli tak porovnat práci obou institucí, dostali také prostor, aby se zapojili do diskuse, která proběhla. Hostitelé ze Slovenska  pro své moravské přátele připravili další bohatý doprovodný program. Všech 14 našich žáků  i s učitelským doprovodem mělo možnost strávit tři nezapomenutelné dny v krásném prostředí mezi milými a srdečnými lidmi. Prohlédli si nejbližší okolí, strávili příjemné dopoledne v oboře s daňky, vzácnými dřevinami, s romantickým jezírkem, mohli dýchat svěží vzduch lesního porostu. Návštěva přehrady s nejteplejší přírodní vodou – Teplý Vrch byla umocněna společným obědem v nedaleké restauraci. Čtvrteční odpoledne bylo věnováno jinému tématu. Přejeli jsme na opačný konec župy (kraje), abychom si prohlédli jeden z nejkrásnějších zámků, zámek Betliar. Poslední den pobytu byl věnován prohlídce hostitelského města. Žáci vystoupali na kostelní věž, odkud je nejkrásnější pohled na celé okolí. Procházka vedla přes náměstí s radnicí, kolem Muzea Prvního  slovenského gymnázia, přes moderní výstavbu zpět ke škole. V dopoledních hodinách učitelský doprovod – paní učitelku Vagnerovou a Kinštovou přijalo vedení města. Toto přijetí proběhlo ve velmi přátelském duchu a bylo z obou stran odrazem úcty a vážnosti s důrazem na další prohloubení vzájemných vztahů. V pátek v brzkých odpoledních hodinách se autobus s našimi žáky vydal zpět na cestu k domovu. Loučení se slovenskými kamarády bylo vřelé, ukápla i nejedna slza. Vždyť za tři dny se vytvořila přátelství, která budou pokračovat korespondencí přes facebook, mobil a možná i návštěvami během prázdnin. Ale určitě naleznou pokračování v následné návštěvě slovenských přátel v příštím školním roce. Naši žáci a jejich rodiče budou mít možnost vrátit slovenským kamarádům pohostinnost.   

 

PhDr. M. Vagnerová

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy