Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

On-line konzultační třídní schůzky proběhnou 11. 11. 2021

05.11.2021 / 12:50

 

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 11. 11. 2011, 1. stupeň 15.00 – 17.00 hodin, 2. stupeň 15.30 – 17.30 hodin.

 Jedná se o konzultační třídní schůzky. Rodiče se mohou v tuto dobu prostřednictvím odkazů, které jim zašle den před konáním schůzek třídní učitel přes zprávy ve Škole OnLine, připojit k on-line schůzce jednotlivých vyučujících. Rodič bude čekat v předsálí, dokud je vyučující nevyzve k hovoru. Konzultace budou probíhat v prostředí Teams. Tato aplikace nemusí být nainstalovaná. Ihned po spuštění odkazu si rodič může zvolit, jestli jeho schůzka proběhne přes webový prohlížeč (bez instalace aplikace), nebo zdali zvolí již používanou aplikaci Teams. Pokud zvolí variantu jen přes webový prohlíčeč, potom ke spuštění této schůzky není potřeba přístupových údajů.

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy