On-line testy pro žáky 9. ročníků

24.01.2013 / 16:11

Každoročně se žáci 9. ročníků připravují na vstup na střední školy. Naše škola letos poprvé všem žákům 9. ročníků uhradila poplatek za on-line testování SCIO. V listopadu tak všichni „deváťáci“ zpracovávali on-line testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů srovnatelných s přijímacími zkouškami na střední školy.
Každý žák získal v lednu od firmy SCIO Individuální zprávu, ve které jsou graficky znázorněny výsledky jednotlivých testů. Zpráva též obsahuje porovnání s průměrem třídy, průměrem všech žáků gymnázií a všech žáků ZŠ. Žáci tím získají přehled, co konkrétně do přijímacích zkoušek musí ještě docvičit. Zpráva též nabízí vhodný typ studia pro daného žáka. Zkušenosti z testování žáky 9. ročníků určitě posunou k větší zodpovědnosti, samostatnosti a chuti do dalšího studia.
RNDr. Miroslava Černá

IMG_2858 IMG_2856 IMG_2859 IMG_2861 IMG_2865 IMG_2867 IMG_2868 IMG_2870 IMG_2874 IMG_2875 IMG_2877 IMG_2880
Pokračujte na: