Organizace konzultací žáků 2. stupně v týdnu od 8. 6. 2020

02.06.2020 / 12:23

 

Organizace konzultací žáků 2. stupně v týdnu od 8. 6. 2020

Třída

skupina

 

Dny v týdnu

 

Nástup do budovy školy

Ukončení výuky

6.A  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.40

11.40

6.A  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.40

11.40

6.B  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.40

11.40

6.B  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.40

11.40

7.A  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.45

11.45

7.A  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.45

11.45

7.B  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.45

11.45

7.B  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.45

11.45

8.A  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.50

11.50

8.A  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.50

11.50

8.B

Pondělí, Středa

 

8.50

11.50

9.A  1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.55

11.55

9.A  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.55

11.55

9.B   1. skupina

Pondělí, Středa

 

8.55

11.55

9.B  2. skupina

Úterý, Čtvrtek

 

8.55

11.55

 

  • K zajištění minimálního kontaktu mezi jednotlivými skupinami žáků jsme stanovili různé časy jejich příchodu i odchodu ze školy.  Ty se musí dodržet.
  • Žáci se shromažďují před školou maximálně 5 minut před zahájením výuky, dodržují bezpečnou vzdálenost 2 m, při příchodu k budově školy a před školou nemusí mít roušku.
  • Žáky si před školou budou vyzvedávat pověření pedagogičtí pracovníci. Při vstupu do školy a v budově školy mají žáci povinnost mít roušku.
  • Vstup do školy je povolen pouze pro žáky a zaměstnance školy.
  • Žáci si s sebou přinesou přezůvky, psací a rýsovací potřeby, poznámkový blok (na ostatních pomůckách se dohodnou první den s vyučujícími).
  • Žáci u sebe budou mít minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky
  • První den konzultací žáci odevzdají čestné prohlášení. Formulář naleznete na webových stránkách školy nebo si jej můžete vyzvednout přímo ve škole u vchodu. Datum na formuláři musí souhlasit s datem prvního vstupu dítěte do školy. Pokud tento formulář o bezinfekčnosti rodič nebo žák před vstupem do školy nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  • Čestné prohlášení žák předá před vstupem do budovy i v případě, že půjde do školy jen jednou (např. pro vysvědčení).
  • Souběžně s konzultacemi ve škole dále probíhá distanční vzdělávání přes Školu OnLine.

Vedení školy

Pokračujte na: