Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 1. 4. do 16. 4. 2021.Možnost konzultací se školní psycholožkouOd 1. 3. 2021 opět zajišťujeme pomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnáníOmezení provozu školní jídelny od 1. 3. 2021Od 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo konkrétní vlastnosti respirátorů aj. pro pohyb žáků a osob ve školeOrganizace třídních schůzekPřihlášky na střední školyPomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnání od 4. 1. 2021Organizace výuky a školní družiny od 4. 1. 2021Informace o volných dnech stanovených MŠMT

Organizace výuky ve škole od 30. 11. 2020

26.11.2020 / 12:29

 

1. stupeň ZŠ:

-          Prezenční výuka již pro všechny ročníky (1. – 5. třídy)

 

2. stupeň ZŠ:

-          Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ každý týden

-          Pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka ve škole (střídání celých tříd po týdnech):

Liché týdny: 30. 11. -  4. 12. 2020, 14. 12. - 18. 12. 2020

-          7. A, 7.B, 8.A, 8.B

Sudé týdny: od 7. 12. - 11. 12. 2020, od 21. - 22. 12. 2020

-          6. A, 6. B, 6. C, 6. D

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tj. v opačných týdnech), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Obě třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku každý týden.

 

Pro 1. a 2. stupeň:

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Z tohoto důvodu bude upraven rozvrh, který žáci, rodiče i vyučující uvidí v našem informačním systému Škola OnLine.

Na základě zkušeností z předešlé organizace nástupu žáků vyplynulo, že k nejmenšímu vzájemnému setkání žáků dochází při průběžném příchodu do školy v době od 7:45 až 8.00. Nebude tedy stanoven jednotný čas vstupu do školy pro jednotlivé ročníky. Žákům budou u vchodu do budovy dezinfikovány ruce a sami budou odcházet do šaten a do své třídy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a přípravné třídy).

Vzhledem k pravidelné výměně vzduchu si žáci do učebny vezmou na dobu větrání teplé oblečení.

 

1. stupeň

Dle nastavených pravidel MŠMT se budou žáci 1. stupně postupně stravovat během vyučování. Po ukončení vyučování podle rozvrhu jim začíná školní družina.

 

2. stupeň

Dle nastavených pravidel MŠMT budou žáci některých tříd chodit na oběd postupně během 6. vyučovací hodiny. Jsou zrušeny nulté hodiny a odpolední vyučování. To bude nahrazeno 6. vyučovací hodinou.

 

Provoz školní jídelny – pokud měli strávníci odhlášené obědy, je nutné si je znovu přihlásit. Bližší informace se dozvíte na webových stránkách jídelny.

Provoz školní družiny je zajištěn.

 

 

 

 

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy