Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Nové informace o sběru papíruVe dnech 29. 6. – 30. 9. 2020 proběhne rekonstrukce mostní lávky k ZŠ Vítězná z ulice Kollárova.Předávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020Organizace konzultací žáků 2. stupně od 8. 6. 2020V Dokumentech naleznete aktualizaci materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. r. 2019/20Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21.05.2020 / 9:14

 

Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Třída

skupina

 

Pedagog

Nástup do budovy školy

Ukončení výuky

Odpolední dohled

PT

V. Skácelíková

8:00

11:35

K. Svozilová

1.A1sk

S. Geprtová

8:00

11:25

A. P. Černá

1.A2sk

P. Gazdíková

8:00

11:25

P. Gazdíková

1.B

R. Kosová

8:00

11:35

K. Bajerová

2.A

D. Spurná

8.05

11.50

M. Krylová

2.B

I. Navrátilová

8:05

12:00

M. Gottfriedová

3.A + 2.A

K. Schovajsová

8:10

12:25

H. Křížová

3.B

J. Němeček

8:10

12:15

I. Chrudinová

4.A

P. Macháčková, P. Navrátilová

8:10

12:20

-

4.B

M. Dimovová

8:15

12:45

-

4.C

Z. Vacková

8:15

12:50

-

5.A 1sk

V. Čamková

8:20

13:10

-

5.A 2sk

J. Chromcová

8:20

13:10

-

5.B

I. Zima

8:20

12:45

-

5.C

J. Vašíčková

8:15

12:10

 

 

  • K zajištění minimálního kontaktu mezi jednotlivými skupinami žáků jsme stanovili různé časy jejich příchodu i odchodu ze školy.  Ty se musí dodržet.
  • Žáci se shromažďují před školou maximálně 5 minut před zahájením výuky, dodržují bezpečnou vzdálenost 2 m od sebe a mají nasazenou roušku.
  • Žáky si před školou budou vyzvedávat pověření pedagogičtí pracovníci.
  • Vstup do školy je povolen pouze pro žáky a zaměstnance školy.
  • Žáci si s sebou přinesou přezůvky, učební pomůcky podle pondělního rozvrhu kromě potřeb do tělesné výchovy.
  • Žáci u sebe budou mít minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky.
  • První den výuky žáci odevzdají Čestné prohlášení (potvrzení o bezinfekčnosti). Formulář naleznete zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo ve škole u vchodu. Datum na formuláři musí souhlasit s datem prvního vstupu dítěte do školy. Pokud tento formulář o bezinfekčnosti rodič nebo žák před vstupem do školy nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  • Žáci při odpoledním vzdělávání zůstávají ve svých třídách. Rodiče získají pro vyzvednutí dítěte telefonický kontakt na odpovědného pedagoga.
  • Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedenou dobu odchodu svého dítěte z odpoledního vzdělávání.

Vedení školy

Pokračujte na: