Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Předávání vysvědčení

23.06.2020 / 9:45

 

Na základě úpravy opatření ministerstva zdravotnictví je od 22. 6. do 30. 6. 2020 možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním. Akcí se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.

Předávání vysvědčení žákům 1. stupně v pátek 26. 6. 2020 organizují třídní učitelé. Ti poskytnou informace rodičům.

Předávání vysvědčení žákům 2. stupně se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v kolektivu celých tříd. Nástup a odchod jednotlivých tříd je uveden v tabulce. Třídní učitelé si opět v tuto dobu vyzvednou žáky před školou.

 

Třída, skupina

Zahájení

Ukončení

6.A

8.30

9.15

6.B

8.35

9.20

7.A

8.40

9.25

7.B

8.45

9.30

8.A

8.50

9.35

8.B

8.55

9.40

 

-         Žáci, kteří ještě neodevzdali svým třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, tak učiní v den příchodu do školy. Bez něj jim nebude umožněn vstup do budovy.

-         Žákům, kteří si nepřijdou pro vysvědčení v pátek 26. 6. 2020, předá vysvědčení třídní učitel 1. 9. 2020.

-         Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 škola organizuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně.

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy