Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Projekt: Společenské vrstvy

01.11.2021 / 15:13

Projekt: Společenské vrstvy

V rámci středověku, jež je učivo, které celou 7. třídu provází, si žáci 7.A a 7.D vyzkoušeli projektovou výuku. Tématem výuky byly společenské vrstvy.


Žáci byli nejprve rozděleni do 3 společenských vrstev – a to: PANOVNÍK/ŠLECHTA, DUCHOVENSTVO a PRACUJÍCÍ LID.

Ve skupinkách řešili různé úkoly, zjišťovali, co ve středověku určité skupiny jedly, co si oblékaly, kdo platil daně, kolikati let se běžně dožívaly, v čem bydlely a mnoho dalšího. Žáci si také nezapomněli dle středověkého kalendáře rozdělit dobová jména, hodna jejich společenské vrstvy a tak kromě Anežky, Vratislava, Vojtěcha a Ludmily, stáli vedle sebe také například Hlupata či Dědos.

Posledním úkolem bylo své práce odprezentovat třídě, aby každý z žáků měl možnost se o dané společenské vrstvě něco dozvědět. Při prezentaci, stejně tak jako při vizuální stránce projektu dostali žáci volnou ruku, díky čemuž byla každá prezentace osobitá a některá se dokonce neobešla ani bez dobových kostýmů. Finální metou, kterou skupinky společně zdolávaly, bylo uvést zdroje odkud informace čerpaly. Poté následovala sebereflexe, při které měl každý možnost se ohodnotit a udělit si známku.

Mgr. Simona Peterková

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy