Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Naše škola hledá vyučující AJ pro I. i pro II. stupeň (celý úvazek) na dočasný zástup v distanční a prezenční výuce (rotace) od 10. 5. do 19. 5. 2021.Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-22Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 1. 4. do 16. 4. 2021.Možnost konzultací se školní psycholožkouOd 1. 3. 2021 opět zajišťujeme pomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnáníOmezení provozu školní jídelny od 1. 3. 2021Od 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo konkrétní vlastnosti respirátorů aj. pro pohyb žáků a osob ve školeOrganizace třídních schůzekPřihlášky na střední školyPomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnání od 4. 1. 2021

Recitační soutěž na 2. stupni ZŠ Vítězná

29.03.2016 / 13:19

R E C I T A Č N Í    S O U T Ě Ž   N A   Z Š   V Í T Ě Z N Á

 

Ve středu  9. března proběhla  recitační soutěž žáků 2. stupně. Do školního kola se přihlásilo 32 žáků z  6. – 9. tříd.   Soutěžilo se  ve dvou kategoriích  -  6. a 7. ročník ,  8. a 9. ročník.

Chlapci a děvčata si do soutěže vybrali  různé texty . Převažovala  vhodně zvolená poezie, ale soutěžící se nebránili ani prozaickým textům. Ve výběru vítězili moderní autoři a texty, zazněly však také ukázky z české i světové klasiky (Erben, Wolker, Seifert, Goethe, Puškin, Heine). I letos volba textů daleko více odpovídala pocitům, myšlení a zálibám dnešní mládeže. Porota kladně hodnotila fakt, že se zvýšila náročnost textů a jejich úroveň interpretace, že všichni přistoupili k soutěži zodpovědně a s maximálním úsilím. Je potěšující, že se mezi našimi žáky našlo tolik zájemců, kteří se nebáli předvést to, co se naučili. Dokázali, že úroveň této soutěže má stoupající tendenci.

A jak  vše dopadlo.

 

6. a 7. ročník

1. místo    LUCIE  DOČKALOVÁ ze 7.A

2. místo    ADRIANA MALOHLAVOVÁ ze 6.A

3. místo    SABINA  ZBOŘILOVÁ ze 6.A

 

 8.a 9. třídy

 1. místo    SIMONA ARNOŠOVÁ z 9.A

                   KATEŘINA  SMRČKOVÁ  z 8.C

 2. místo     MATĚJ  MORONG  z 8.B

 3. místo     NATÁLIE TIMPOVÁ z 8.A           

 

Zvítězit může jen jeden , všichni soutěží si ale zaslouží uznání za kladný přístup k soutěži a za snahu podat co nejlepší výkon.

 

                                                                                         PhDr. Miroslava  Vagnerová

IMG_1106 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1116
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy