SCIO testování našich žáků 9. ročníků

26.01.2018 / 13:47

 

Naše škola již tradičně každý podzim umožňuje všem žákům 9. ročníků vyzkoušet si svoje znalosti z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů prostřednictvím on-line SCIO testů.

Po vypracování testu každý žák okamžitě zjistí svoji procentuální úspěšnost. Od prosince mají žáci a jejich rodiče ve svém SCIO účtu pdf dokument, který shrne výsledky jejich testování ve srovnání se žáky z ostatních škol. Součástí elektronických výsledků jsou náhledy řešených testů a jejich správné odpovědi. Žáci tak získají přehled, co konkrétně do přijímacích zkoušek mají ještě procvičit.

Věříme, že zkušenosti ze SCIO testování žáky 9. ročníků posunou k větší zodpovědnosti, samostatnosti a chuti do dalšího studia.

RNDr. Miroslava Černá

scio 20171103_083520 20171103_083605 20171103_083618 20171103_104349 20171103_104410 20171103_104423 percentil
Pokračujte na: