Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

SCIO testování žáků 9. ročníků

02.02.2015 / 17:50

Stalo se již tradicí, že naše škola umožní na podzim všem žákům 9. ročníků vyzkoušet si svoje znalosti z Českého jazyka, Matematiky, Anglického jazyka a Obecně studijních předpokladů prostřednictvím testů SCIO Stonožka 9. ročník. Pravidelně se toto testování uskutečňovalo on-line v učebně informatiky. Výhodou on-line testování byly okamžité výsledky, avšak žáci měli více možností shlédnout odpovědi svých spolužáků na monitorech v učebně. Proto se vedení školy letos rozhodlo uskutečnit toto testování papírovou formou. Žáci 9. ročníků v klidu u svého stolečku odpovídali na testové otázky v jídelně školy. Žáci testování vzali tak zodpovědně, že si vyžádali náhradní termín pro vypracování testů, pokud v testovanou dobu nebyli ve škole.

Výsledky celého testování žáci získali na začátku ledna, a to on-line. Kromě výsledných grafů a čísel ještě nyní mohou všechny svoje testy znovu procházet a tím si uvědomovat svoje chyby.

Výsledné hodnocení určitě žákům poskytlo pohled na to, co umí a kde se mají ještě zlepšit. Samozřejmě, že jde o výsledky orientační, takže žáky by jejich výsledky neměly znechutit ani na druhé straně zcela uchlácholit.

Gratulujeme Anně Gottwaldové z 9.A za druhý nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v českém jazyce.

Všem žákům 9. ročníků přejeme mnoho úspěchů v přípravě na přijímací zkoušky a při výběru střední školy.

RNDr. Miroslava Černá

DSCF1789 DSCF1780 DSCF1781 DSCF1783 DSCF1786 DSCF1787
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy