Školní kolo dějepisné olympiády

10.12.2018 / 10:50

Školní kolo dějepisné olympiády

Tradičně v listopadu u nás probíhá školní kolo dějepisné olympiády. Zaměření letošního již 48. ročníku znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Otázky zahrnovaly tematiku cestování v širokém období českých dějin od Sámovy říše až po 19. století. Účastnilo se celkem 18 žáků z osmých a devátých tříd. Všichni byli úspěšnými řešiteli, to znamená, že měli alespoň 60 % správných odpovědí. Vítězi školního kola se stali Jan Blaháček z 9.A a Radka Ivanova z 9.B. Gratulujeme!

Mgr. Halka Verna

 

EE6C96A0-89C6-4579-A729-E763BDDCF326
Pokračujte na: