Vánoční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek

22.12.2015 / 13:13

Vánoční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek

                V pondělí 14. prosince 2015 se v koncertním sále Městského klubu v Litovli uskutečnil již tradiční vánoční koncert DPS Mládí a jeho přípravného sboru Benjamínek. Zazněly na něm známé i méně známé písně a koledy a děti nám svojí radostí ze zpívání daly najevo, že hudba k Vánocům neodmyslitelně patří. V podání přípravného sboru, který tvoří žáci prvního stupně, zazněly oblíbené české koledy a jedna anglická vánoční píseň. DPS Mládí byli oporou žáci, kteří už naši školu opustili, ale do sboru se stále a rádi vracejí. Posluchačům, kterých se sešel opravdu plný sál, nabídli neotřelou směs melodií nejen vánočních. Nakonec si oba sbory zazpívaly společně. Dlouhotrvající potlesk byl známkou toho, že se dětem koncert povedl.

                Poděkování za skvělou reprezentaci školy patří nejenom dětem, ale především paní učitelce Ivetě Navrátilové, která oba sbory vede a která celý program s dětmi připravila. Děkujeme také paní učitelce Veronice Skácelíkové za klavírní doprovod a panu učiteli Petru Obšilovi za kytarový doprovod a technickou pomoc.

Miloslava Flášarová

DSC_0578 DSC_0582 DSC_0585 DSC_0590 DSC_0595 DSC_0602 DSC_0606 DSC_0607 DSC_0614 DSC_0627 DSC_0636 DSC_0648 DSC_0650 DSC_0678 DSC_0683 DSC_0685 DSC_0702 DSC_0708 DSC_0725
Pokračujte na: