Volný přístup elektronických výukových materiálů pro domácí přípravu žáků

13.03.2020 / 12:07

Vážení rodiče, milí žáci,

Firmy, jejichž software pravidelně naše škola využívá, nám pro Vás poskytly na domácí přípravu všechny svoje produkty zcela zdarma.

Prostřednictvím zpráv v systému Škola OnLine Vás seznámím, jak tyto výukové materiály z domácího prostředí spustíte.

 

RNDr. Miroslava Černá

ICT metodik

 

Náhled na některé ýukové programy Didakty

Didakta

 

Náhled na některé výukové materiály Nové školy

Nová škola

Pokračujte na: