Žáci naší školy dostali pod stromeček novou polyfunkční učebnu

22.01.2019 / 15:34

 

Vedení naší školy využilo nabídky Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP  (Integrovaný regionální operační program) a připravilo pro svoje žáky veliké překvapení ve formě mnoha pomůcek a digitálních zařízení.

Z původní velké knihovny, později druhé učebny informatiky, vybudovala škola polyfunkční učebnu se třemi zónami. Základní zóna zahrnuje 14 pevných počítačů, 14 notebooků a novou interaktivní tabuli. Další polovina učebny zahrnuje dvě zóny – diskusní a objevitelskou.

V diskusní zóně mají žáci k dispozici 15 tabletů s možností wifi připojení jak k internetu, tak k aplikacím přístupným na serveru školy. Tablety se pravidelně umísťují do dobíjecího boxu, který mohou vyučující prostřednictvím výtahu školy přemístit do jakékoli učebny školy pro aktivní práci s žáky i mimo polyfunkční učebnu.

Objevitelská zóna obsahuje především senzory, LabQuesty Vernier a další pomůcky pro výuku v oblasti přírodovědných předmětů.  Tyto senzory a LabQuesty využívají vyučující a žáci též v odborných učebnách, především fyziky, chemie a přírodopisu. Diskusní a objevitelskou zónu dělí interaktivní dotyková obrazovka s mobilním stojanem, která slouží k aktivitám v obou zónách.

Nedílnou součástí projektu je nová konektivita školy k internetu. Škola díky tomuto projektu zařídila rychlejší připojení k internetu a spoustu dalších novinek v této oblasti. Učebna již více jak měsíc slouží k výuce žáků školy, pravidelně ji však budou v rámci tohoto projektu IROP navštěvovat i žáci z jiných základních a mateřských škol.

Přeji všem žákům radostnou, objevitelskou a tvůrčí práci se všemi pomůckami tohoto projektu.

RNDr. Miroslava Černá
ICT koordinátor a metodik školy

20181126_141818 20181206_103651 20181206_103720 20181206_103728 20181206_103741 20181210_150026 20181210_150037 20181212_082921 20181212_082939 20181212_082953 20181212_122833 20181217_123226 20181217_141201 20181217_144324 20181218_105110 20181219_083721 20181219_130456 20181219_130511 20181219_131411 20181219_141004 20181219_142039 20190107_123032 20190107_123133 20190107_150459 20190109_123315 20190109_123333 20190109_123349 20190109_123438 20190109_131251 20190114_144354 20190114_144722 20190114_145102 20190114_145611 objevitelská zóna816
Pokračujte na: