Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Zahájení nového školního roku 2020/21

26.08.2020 / 14:57

 

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. začne nový školní rok a žáci po dlouhé době usednou do školních lavic. Dovolte mi jen krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2019/20, který byl především v 2. pololetí kvůli koronavirové pandemii pro všechny velkou neznámou. Uzavření škol během jediného dne nás zaskočilo a museli jsme bez přípravy hledat cesty, jak dětem zprostředkovat učivo. Díky elektronické komunikaci, kterou máme již několik let nastavenou, se nám podařilo navázat kontakt s Vámi i s Vašimi dětmi a mohli jsme začít žákům zadávat domácí práci.  

Velmi si vážím Vašeho přístupu, trpělivosti, vstřícnosti i času, který jste věnovali domácí přípravě svých dětí. Většina žáků spolupracovala naprosto skvěle a za to Vám patří velké poděkování. Vím, že jste to Vy rodiče měli neobyčejně těžké.

Tentokrát již zahájíme školní rok s osobní přítomností všech žáků ve škole. Avšak vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID-19 v jednotlivých okresech ČR bude nutno dodržovat a respektovat závazné pokyny a doporučení MŠMT pro provoz školy.

Přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví a úspěšný start do nového školního roku 2020/21.

Mgr. Zuzana Absolonová
ředitelka školy

 

Základní informace k zahájení školního roku 2020 - 2021

Rodiče žáků prvních tříd a přípravné třídy mohou doprovodit do třídy své děti pouze první den školy.

Žáci 1. stupně budou mít výuku 1. 9. od 8:05 hod. do 9:30 hod.

Žáci 2. stupně budou mít výuku 1. 9. od 8:05 hod. do 9:45 hod.

Třídní učitelka žáků 6. D (Červenka) bude čekat na žáky u vstupu do školy. Ostatní nově přijatí žáci získají informace přímo u vchodu do školy, v recepci, nebo v kanceláři.

Pravidla provozu školy vycházejí z manuálu vydaného MŠMT, který naleznete na str. školy. (Neplatí bod ohledně nošení roušek.)

Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.

Ve škole nemusí žáci nosit roušky.

Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.

MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy.

Omezený bude pohyb žáků po škole tak, aby nedocházelo ke koncentraci žáků nebo míchání žáků prvního a druhého stupně.

Při vstupu do školy žáci použijí dezinfekci rukou. Dezinfekce bude k dispozici ve všech prostorách školy.

Škola omezuje vstup osob do budovy (týká se např. zákonných zástupců, návštěv).

Není vhodné poslat do školy dítě s příznaky jakéhokoli onemocnění.

V případě podezření na infekční onemocnění bude žák izolován a škola bude žádat zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl a neprodleně telefonicky kontaktoval lékaře.

Činnost školy bude prioritně směřovat na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy