Hlavní nabídka:
Aktuálně:

Důležité informace k výuce žáků II. stupně od 8. 6. 2020Organizace výuky žáků 1. stupně od 1. 6. 2020Hledáme pro školní rok 2020/21 učitele Anglického jazyka.Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020Zde naleznete Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníAktuální informace ředitelky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého krajeDůležité informace k výuce žáků I. stupně od 25. 5. 202018. 6. 2020 se uskuteční schůzka rodičů budoucích žáků první a přípravné třídyHodnocení žáků v 2. pololetí 2019/2020Na tomto odkaze naleznete Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020/21

Základní informace k nástupu žáků 9. tříd a 1. stupně do školy

04.05.2020 / 18:15

Vážení zákonní zástupci,

na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2010“, MŠMT, 30. 4. 2020, zveřejněno 2. 5. 2020, mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020 a žáci 9. ročníků od 11. 5. 2020. Docházka není povinná, souběžně bude pokračovat distanční vzdělávání.

V celé škole bude před příchodem žáků provedena desinfekce proti virům a baktériím.

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Zájem oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu nebo zasláním zprávy ve Škole OnLine.

Zákonný zástupce žáka 1. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Zájem oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím zprávy ve Škole OnLine.


Bude-li zájem o přítomnost žáků 1. stupně ve škole přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy, rozhodne o přijetí žáka do skupiny ředitelka školy podle těchto KRITÉRIÍ:

 - škola přednostně přijme děti zákonných zástupců, kteří v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 chodí do zaměstnání

 - škola přednostně přijme žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

1. Zákonní zástupci jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole povolena (formulář najdete zde nebo si ho můžete vyzvednout v kanceláři školy do 14.00 hodin).

2. Provozní doba školy:

a) 1. – 5. ročníky: každý pracovní den 4 – 5 vyučovacích hodin. Pravidla zahájení a ukončení dopolední výuky budou upřesněna podle přihlášených žáků tak, aby se skupiny vzájemně nepotkaly.

b) Odpolední část (zájmové vzdělávání) bude maximálně do 16:00 hod. Ranní družina není poskytována. Zájem o odpolední vzdělávání oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím zprávy ve Škole OnLine.

c) 9. ročníky: cílem je příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Výuka bude rozdělena do pěti pracovních dnů 3 – 4 vyučovací hodiny českého jazyka a matematiky.

3. Před zahájením výuky není vstup do školy povolen. Žáky si budou vyzvedávat vyučující před hlavním vchodem školy.

4. Vzdělávání bude probíhat na 1. stupni i v 9. ročnících ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné.

5. Školní stravování bude zajištěno pro žáky 1. stupně – podle počtu přihlášených žáků a možnosti dodržet veškerá hygienická opatření. Rodič musí žáka ke stravování přihlásit do 18.5. 2020.

6. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

8. Upozornění pro zákonné zástupce ŽÁKŮ patřících do RIZIKOVÉ SKUPINY:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z následujících bodů nebo pokud alespoň jeden z následujících bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

1. Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze

3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě b) při protinádorové léčbě c) po transplantacích solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučujeme zvážit tyto rizikové faktory, a pokud dítě patří do rizikové skupiny, dítě do školy neposílat.

Mgr. Zuzana Absolonová

Ochrana zdraví a provoz naší školy v období do konce školního roku 2019/20

Pokračujte na: