Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod
Hlavní nabídka:

Prohlášení o přístupnosti


Aktuálně:

Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy a přípravné třídy proběhne od 1. 4. do 16. 4. 2021.Možnost konzultací se školní psycholožkouOd 1. 3. 2021 opět zajišťujeme pomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnáníOmezení provozu školní jídelny od 1. 3. 2021Od 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo konkrétní vlastnosti respirátorů aj. pro pohyb žáků a osob ve školeOrganizace třídních schůzekPřihlášky na střední školyPomoc rodičům dětí některých strategických zaměstnání od 4. 1. 2021Organizace výuky a školní družiny od 4. 1. 2021Informace o volných dnech stanovených MŠMT

Zápis žáků do 1. třídy a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

17.03.2021 / 6:43

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je třeba organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd Základní školy Litovel, Vítězná 1250 proběhne 

 od 1. 4. do 16. 4. 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostníme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí doložit doporučující stanovisko dětského lékaře a doporučení školského poradenského pracoviště. Pokud rodiče v této mimořádné situaci tyto dokumenty nevlastní, domluvíme se telefonicky nebo emailem na dalším termínu.

V případě udělení odkladu povinné školní docházky, můžete své dítě přihlásit do přípravné třídy, která bude třetím rokem otevřena na naší škole podle zájmu rodičů.

 

Rodiče mají k výběru tři možnosti, jak získat a podepsat přihlášku:

1. Elektronicky zápisem přímo do formuláře na webu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsviteznalitovel/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40208

(Odkaz bude platný od 1. 4. do 16. 4. 2021). Odesláním elektronicky vyplněné přihlášky rodiče okamžitě získají Informace o registrování žáka do systému. Informace nezavírat, ale zvolit odkaz. Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu. Tuto přihlášku rodiče uloží, vytisknou, případně doplní další důležité údaje a podepíšou. Na stejném místě se vygeneruje i Žádost o odklad.

 

2. Z níže uvedených odkazů si rodiče stáhnou soubor „Žádost o přijetí do 1. třídy 2021 - 2022“, vytisknou, ručně vyplní a podepíšou.

 

3. Formuláře si můžete vyzvednou přímo ve škole v přízemí na recepci.

 

Ve všech  případech je potřeba podepsanou přihlášku doručit do školy, a to těmito způsoby:

  1. Do poštovní schránky na budově školy s označením obálky Zápis do 1. třídy
  2. Poštou s označením obálky Zápis do 1. třídy

K podepsané přihlášce přiložte, prosím, případnou žádost o odklad a přihlášku do přípravné třídy. Jejich tiskopisy si stáhněte z níže uvedených odkazů, které najdete na stránkách školy www.zsviteznalitovel.cz  Dokumenty – Žádosti ke stažení

 

Případné dotazy na tel. 739 496 159 nebo e-mail: skola@zsviteznalitovel.cz

 Žádost o přijetí do 1. třídy

 Žádost o odklad povinné školní docházky

 Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy