Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Vítejte na stránkách školní družiny

Školní družina má k dispozici pět oddělení s herními kouty. Je vybavena moderním nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou. Všechna odd. jsou vybaveny TV, DVD, videem a počítačem. ŠD má k dispozici tělovýchovný areál a školní bazén, dále využíváme keramickou dílnu a cvičnou kuchyňku. Na vycházky a dopravní hřiště chodí děti do parku. Stravování je zajištěno v budově školní jídelnou. Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek.

ŠD je určena přednostně žákům prvního stupně, podle místních podmínek lze stanovit, kteří žáci budou do naplnění kapacity přijímáni přednostně. Poplatek za ŠD činí 200Kč/pololetí. Telefonní spojení: Pevná – 585 156 218, Mobil – 731 455 394

Pedagogické působení zajišťuje pět plně kvalifikovanych vychovatelů:

  • 1. odd. – Ivana Chrudinová
  • 2. odd. – Alena Píchalová Černá
  • 3. odd. – Mgr. Marcela Krylová
  • 4. odd. - Jana Hubáčková
  • 5. odd. - Mgr. Jiří Němeček

Naším cílem je vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.

IMG_0705 IMG_0706
Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy