Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Ze života školy > Jak zapálit plamínek zájmu o polytechniku

Jak zapálit plamínek zájmu o polytechnikuČtyři žáci ze ZŠ Litovel, Vítězná se dne 1.2. 2023 zúčastnili v Olomouci na VOŠ a SPŠE Božetěchova soutěže Mikro:myš. Cílem bylo podpořit tvořivost žáků základních škol, kteří uvažují o dalším studiu na polytechnických středních školách. Kombinovaly se v ní dovednosti získané průběžnou přípravou a prezentace projektu před porotou.

Akci organizovala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s VOŠ a SPŠE Olomouc, projektem IKAP a Místním akčním plánem vzdělávání Olomouc. 

 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

Kategorii Micro:bit zastupovalo tříčlenné soutěžní družstvo InFyMa tvořené žáky 7.B, a to Matějem Dosoudilem, Richardem Horákem, Vojtěchem Tylem. Tito žáci se na soutěž připravovali pravidelně celý půlrok na schůzkách kroužku InFyMa. Nejdříve sestavovali elektrické obvody, vytvářeli nejrůznější spínače, zkoumali magnetické vlastnosti látek. Elektrické obvody simulovali i na počítači v programu Tinkercad. Později se zaměřili na práci s mikropočítačem Mikro:bit.

K prezentaci svých prací vytvořili projekt Alfa. Vybrali si využití senzorů přímo na Mikro:bitech. Pomocí tlačítka rozblikali na Mikro:bitu srdce, které potom pomocí radiových vln přenášeli z kontrolní a měřicí stanice do Micro:bitu v modelu domu a zpět. Ověřili tak vysílanou „lásku“ z obou stanic. Pokud teploměr na Mikr:obitu v modelu domu zaznamenal zvýšení teploty (model požáru), vyslal signál do kontrolní stanice, kde další Mikro:bit začal přehrávat zvuk hoří. Třetím modelem byla jednoduchá vzdálená navigace změnami poloh akcelerometru pomocí šipek na Mikrobitu. Signály mezi Mikrobity se opět přenášely radiovými vlnami.

Na soutěži tým tvořivě představil svou práci pomocí pěkné počítačové prezentace a zajímavým vystupováním všech tří soutěžících.

Družstvo patřilo mezi nejmladší účastníky soutěže a bylo pochváleno za velmi pěknou týmovou práci. Nakonec získalo sdílené 3. místo Micro:bití části soutěže.

Do soutěže Micro:bit žáky připravila paní učitelka RNDr. Miroslava Černá.

V druhé kategorii zastupoval školu žák 8.A třídy Matěj Urbánek.

Zadání projektu znělo: Vyrob vozidlo na pohon pastičky na myši, proto název Myšohryz.

Matěj soutěžil ve třech bodovaných částech. Hodnotil se vzhled a technické zpracování. Porotu zaujal opravdu velmi originálním a perfektním zpracováním. Vozítko na “myší pohon” vytiskl na 3D tiskárně. Kompletace a seřízení vozidla zabraly Matějovi hodně času, než bylo opravdu perfektní, a vyžádalo si spoustu změn i úprav.

V druhé části soutěže se hodnotil dojezd Myšohryzu ze startovní čáry do úplného zastavení.  V této části soutěže se umístil Matěj na prvním místě s délkou dojezdu přes 20 metrů. Většina vozítek dojela kolem 5 – 8 m.

Ve třetí části soutěže byla měřena rychlost Myšohryzu na vymezenou vzdálenost. V této části skončil Matěj opět na prvním místě s rekordním časem 2 s 16”.

Celou soutěž sponzorovala firma Honeywell, která vyhlašovala dva absolutní vítěze soutěže a Matěj získal jednu z nich. Do soutěže žáka nominovala Mgr. Renata Šinclová.

Poděkování patří SPŠE Božetěchova Olomouc za krásné dopoledne strávené v prostorách sportovní haly i za doplňkové sportovní soutěže, kterých se žáci mohli zúčastnit v časech, kdy právě nesoutěžili. Sponzorům i škole za hodnotné dárky pro vítěze a skvělou organizaci celé soutěže

 


Tato stránka nemá žádné podstránky.