Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dětský pěvecký sbor Mládí > Aktualizovaná historie DPS Mládí Litovel

Aktualizovaná historie DPS Mládí Litovel Pěvecký sbor[1].jpg

Sbor byl založen s příchodem Boženy Halvové na tehdejší 11-letou střední školu v roce 1959. Zpočátku plnil funkci pionýrského pěveckého kroužku, později spolupracoval s Žákovským dechovým orchestrem pod vedením A. Kočího. Novou tvář úspěšnějšího DPS dosáhl až koncem 60. let. První velký úspěch znamenal koncert v Olomouci, vystoupení ve státním rozhlase Ostrava a 1. místo – absolutní vítěz v okresním kole soutěže DZUČ. To vše a ještě třídenní koncertní zájezd na Slovensko se událo v roce 1971.


Ke zvýšení úrovně výrazně přispěl významnou měrou příchod Jaroslavy Vebrové, která v letech 1967-1990 vedla Přípravný sbor pro 2.-5. třídy a podílela se na vedení velkého sboru. Tehdy jsme se rozhodli pro pravidelné pořádání samostatných koncertů - vždy v měsíci květnu. Sbor se účastnil všech ročníků soutěží Písně přátelství, DZUČ, pěveckých festivalů v Olomouci, Svátků písní, Uničovských dětských sborových dnů apod. Děti čtyřikrát reprezentovaly severní Moravu v ústředních kolech. V letech 1998 – 2001 získaly zlaté pásmo na Uničovských dětských sborových dnech.


Významnou roli v letech 1979-1989 sehrálo natočení 3 filmů zásluhou Jiřího Hrozka – Leťte, holubice, Zpívám a Věčně mladé Mládí – oceněných v krajské soutěži amatérských filmů.


Rok 1989 otevřel možnost navázání mezinárodních styků formou výměnných koncertů s Velkou Británií, Německem, Francií a Norskem. Rovněž poskytl příležitost k pořádání vánočních koncertů.


Od roku 1987 jsme se věnovali hudebně – dramatické činnosti a sehráli jsme 8 muzikálů či dětských oper. Posledními dětskými muzikály byly Popelka (2002), Mauglí (2003) a Liška Bystrouška (2007).


Za velmi významné akce považujeme uspořádání zatím 8 setkání bývalých členů sboru a to v r. 1988, 1993, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 a 2024. Setkáním vždy předchází 2-3 měsíční nácvik tohoto smíšeného sboru, který zpívá společně se stávajícím DPS na májovém koncertě.

 

Za 65 let uplynulé práce DPS existuje řada profesionálních a amatérských muzikantů, kteří získali lásku ke zpěvu i hudební dovednosti právě zde. Uplatňují se jako textaři, skladatelé, dirigenti, herci, zpěváci, ale především noví, mladí sbormistři – zakladatelé nových sborů.


Sbor také pořádá každým rokem vánoční koncerty, příležitostně spolupracuje se SPS Senzakord, PS Palora při GJO a se ZUŠ v Litovli.


V současné době sbor vede Mgr. Iveta Navrátilová, která jej v roce 2009 převzala po Mgr. Boženě Halvové.


Od roku 2009 se sbor zúčastnil soutěžního festivalu Vánoční akordy v Ostravě-Zábřehu a vybojoval pěkné umístění ve stříbrném (2009) a bronzovém pásmu (2010).

 

Soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů v Uničově:

2012 - bronzové pásmo

2013 - stříbrné pásmo

2014 - bronzové pásmo

2015 - stříbrné pásmo

2017 - stříbrné pásmo

2018 - bronzové pásmo


Dětský pěvecký sbor Benjamínek (přípravný sbor):
2016 - zlaté pásmo (děti 1.-6.tř.
2017 - zlaté pásmo (a náhradník do celostátního kola
2018 - stříbrné pásmo

 

V květnu 2017 jsme uskutečnili koncertní zájezd do našeho partnerského města Revúce (Slovensko).

 

Navázali jsme také na realizování dětských muzikálů – Červená Karkulka (2018), dětská operka J. Uhlíře a Z. Svěráka.

A po covidové přestávce – dětská operka O dvanácti měsíčkách (2022) stejných autorů.

Ve školním roce 2023/2024 jsme uvedli vánoční Hru u jesliček (2023) od Pavla Jurkoviče.

 

Skřivánek DDM Litovel – pěvecká soutěž sólistů, které se pravidelně zástupci našeho sboru účastnili. V období po 50. výročí se na tuto tradici navázalo a od roku 2012 soutěží a pěkně se umisťují naši šikovní sólisté
ve všech věkových kategoriích.  

 

Pravidelná soustředění DPS Mládí probíhají od r. 2008 v budově školy a kromě pedagogů z naší školy nám pomáhají také bývalí členové DPS Mládí, dnes dospěláci různých profesí, hlavně učitelských a muzikantských – naše poděkování patří těmto osobám: Michaela Berková (Drešrová), Hana Kaštanová, Otto Orany, Jiří Kameník, Monika Kaštanová.

 

Klavírní doprovod po 50. výročí: střídaly se Iveta Navrátilová a Božena Halvová, poté Marie Mazáková, Pavla Kotrbová, Jiří Kameník, Veronika Skácelíková a od roku 2016 doprovází Jiří Absolon.

 

Doprovod na další nástroje – děti ze sboru, pedagogové naší školy a další přátelé muzikanti (kytary, flétny, housle, saxofony, bicí, zvonkohra atd.).

 

Za dlouholetou podporu děkujeme vedení ZŠ Vítězná, pedagogům a zaměstnancům současným i bývalým, všem rodičům a v neposlední řadě našemu publiku.


Tato stránka nemá žádné podstránky.