Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní psycholog

Školní psycholog

Relaxační chvilky o velké přestávce

V novém školním roce mohou žáci naší školy trávit velké přestávky v nové pracovně školní psycholožky. Žáci tu mají možnost odreagovat se při hraní krátkých her nebo si odpočinout pomocí relaxací, a tím načerpat sílu na další vyučování. Konkrétní náplň se odvíjí od věku, složení, potřeb a zájmu žáků, účast je dobrovolná. Jednotlivé třídy se pravidelně střídají podle předem daného rozvrhu.

Mgr. Helena Křížová, školní psycholožka

Dobrý den,

jmenuji se Helena Křížová a po kolegyni Mgr. Petře Kubíčkové jsem 16. 4. 2018 nastoupila na ZŠ Vítězná.

Cílem práce školní psycholožky je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve škole, týmové spolupráce celého pedagogického sboru a vhodného prostředí pro výuku. K tomuto také patří úzká a důvěrná spolupráce školy, pedagogů, žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců).

Žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům) i pedagogům poskytuji konzultace a poradenství (osobní, rodinné, školní neúspěšnosti), krizovou intervenci a možnost společného hledání nejlepšího řešení pro různé potíže a problémy.

Všem rodičům byl předložen informovaný souhlas o činnosti psychologa, jehož účelem je seznámení se s náplní práce školní psycholožky. Tento souhlas také dává dítěti možnost v případě potřeby kontaktovat školní psycholožku a umožňuje mu účastnit se tematických skupinových aktivit (zaměřených na komunikační, sociální i jiné dovednosti) vedených školní psycholožkou. Pokud dítě nemá od rodičů podepsaný informovaný souhlas, je z těchto aktivit vynecháno.

Školní psycholožka může s dětmi pracovat individuálně na základě jejich vlastní žádosti, na žádost pedagoga či rodičů (zákonných zástupců). Konzultace mohou být jednorázové nebo mohou mít charakter dlouhodobé individuální psychologické péče. K dlouhodobé individuální práci s dítětem je nezbytný písemný individuální souhlas rodičů (zákonných zástupců).

Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR).Tedy nikdo kromě žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců) k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Mgr. Helena Křížová

Pracovní doba

Pondělí 8:00 – 14:00
Úterý 7:30 – 14:30
Středa 8:00 – 16:45
Čtvrtek 8:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:45

Pracovní doba se může dle okolností měnit.

Poradenská místnost

Poradenská místnost se nachází na 1. stupni (po vstupu do školy v levé části budovy​) ve 2. patře (červeném). Najdete mne dle označených dveří (č. 3123).

E-mail: helena.krizova@zsviteznalitovel.cz

Telefon:  +420 585 156 263

Mobil: +420 733 510 616

Na konzultaci se, prosím, vždy objednejte předem telefonicky, e-mailem nebo osobně, abych Vám mohla být plně k dispozici. Děkuji.

Služby školní psycholožky jsou bezplatné.

Jak pomáhá školní psycholožka

Pedagogům

 • Potřebujete poradit při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, záškoláctví, apod.) nebo se žáky nadanými
 • Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků ve vyučování, o přestávkách, ve školní družině nebo v rámci zájmových kroužků
 • Potřebujete pomoci při mapování a zlepšení třídního klimatu a utváření kolektivu
 • Potřebujete pomoci s realizací preventivních programů
 • Potřebujete pomoci při řešení vzniklých sociálně patologických jevů
 • Potřebujete pomoci vyřešit komunikačně náročné situace ve tříd

Rodičům (zákonným zástupcům)

 • Potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování
 • Potřebujete poradit nebo pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • U Vašeho dítěte došlo k náhlé změně v jeho výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší situace, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte
 • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy

Žákům

 • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
 • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
 • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
 • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
 • Bojíš se něčeho nebo někoho?
 • Jsi na někoho naštvaný?
 • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
 • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
 • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
 • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?

Anonymně a bezplatně se tak můžou svěřit s tím, co je trápí, na cokoliv se zeptat nebo cokoliv sdělit. Zaslané vzkazy si může přečíst pouze školní psycholožka, která na ně tak může přímo odpovědět.

Program poradenských služeb ve škole

Tato stránka nemá žádné podstránky.