Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Omezení provozu školní jídelny od 1.3.2021

27.02.2021 / 12:24

Školní jídelna bude fungovat od 1.3.2021 v omezeném režimu.

Obědy žákům přípravné třídy, první a druhé třídy budou automaticky odhlášeny.

Pokud budou chtít děti obědy nadále odebírat, je možné vyzvednout stravu za specifických podmínek do jídlonosičů, v tomto případě je nutné obědy znovu nahlásit, a to buď ve stravovacím systému, nebo na email jidelna@zsviteznalitovel.cz popřípadě telefonicky na čísle 739 036 073.

Naše jídelna bude také zajišťovat stravování pro děti zdravotníků a pracovníků IZS, pro tyto děti je také nutné stravu přihlásit. 

Jídelna bude nadále připravovat obědy pro cizí strávníky a závodní stravování.

 

Výdej do jídlonosičů bude probíhat takto:

  • prázdné jídlonosiče označené jménem doneste prosím nejpozději do 9.00 hodin k zadnímu vchodu ŠJ
  • výdej obědů bude od 10.45 -11.45 a to opět u zadního vchodu ŠJ
  • zazvoňte na kuchyň nebo kancelář ŠJ, pracovnice jídelny vám otevře dveře
  • naplněné jídlonosiče budou nachystané na vozíku za dveřmi
  • dodržujte prosím rozestupy a vstupujte jednotlivě
  • používejte desinfekci
  • vstup do budovy ŠJ pouze s respirátorem

 

 

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy