Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Ze života školy > Naše škola v projektu IKAPOK2

Naše škola v projektu IKAPOK2 

Naše škola byla do projektu IKAPOK2 zapojena od začátku roku 2021. Čeho se projekt týká? V projektu intenzivně spolupracovali učitelé základních a středních škol. Prostřednictvím něj podnítili u mnohých žáků a studentů zájem o polytechnické vzdělání a ti tak získali řadu nových zkušeností a dovedností v oblasti využití počítačů, 3D tiskáren a robotických stavebnic.

Na naší škole menší děti se zapálením pro tyto aktivity navštěvovaly kroužek programování Baltík 3, jenž vedla RNDr. Miroslava Černá. V kroužku Robotika a 3D tisk si žáci pod vedením Michala Rakowského vytvářeli v programu vlastní 3D předměty a ty si následně s nadšením mohli vytisknout na 3D tiskárně. Náplň kroužku však byla zaměřena především na programování nejrůznějších robotů, některé z nich si sami museli sestavit.

Co všechno projekt svým účastníkům přinesl? Kromě toho, že se mnohé naučili, rozvíjeli svou kreativitu, využili nové poznatky v soutěžích micro:bit a micro:Myš. Zde prezentovali své nápady. Měli možnost pracovat na reálných úkolech, řešili problémy v týmu, museli vzájemně komunikovat. To vše jim může v budoucnu pomoci při výběru povolání. Naše škola díky projektu modernizovala svou učebnu informatiky, již dovybavila 3D tiskárnou a pěti stavebnicemi robotů VEX IQ. Toto pracoviště si zájemci z řad veřejnosti prohlédli na Dni otevřených dveří.

Velký dík patří zejm. VOŠ a SPŠE Božetěchova Olomouc, která skvěle organizovala projektové dny, její učitelé radili svým kolegům a informovali je o novinkách v oboru.

 

Do tohoto projektu se zapojila též naše kariérní poradkyně, PhDr. Miroslava Vagnerová. Účastnila se řady online seminářů a pravidelných společných sdílení s ostatními poradci, na nichž si vyměňovali své zkušenosti a postřehy z praxe. Mnoho cenných informací, např. o vývoji na trhu práce získávala při diskusích s odborníky a zaměstnavateli i při návštěvách středních škol.

Kromě praktických výsledků přinesl projekt pro naši školu i materiální prospěch – zapůjčení notebooku a dvouletou licenci na využití programu Salmondo, který pomáhá žákům při volbě střední školy, při volbě budoucího povolání.


Tato stránka nemá žádné podstránky.