Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > IKAPOK II

IKAPOK IIRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

 banner-480x320-nase-skola.jpeg

Naše škola se zapojila do projektu IKAPOK II, a to ve dvou aktivitách:

Kariérní poradce PhDr. Miroslava Vagnerová se od 1. 1. 2021 zapojila do tohoto projektu v rámci klíčové aktivity KA06 Kariérové poradenství.

Obsahem projektu je řada různých aktivit, které úzce souvisejí s pracovní náplní kariérových poradců. Vedle online seminářů z oblasti soft skills, hard skills, nadané děti a práce s nimi poradci pravidelně sdílejí své zkušenosti, názory a postřehy ze své každodenní praxe.

Na praktické využití dovedností a na řešení problémových situací byl zaměřen šestnácti hodinový seminář na téma Soft skills.  Na širších platformách s vedoucími projektu a přizvanými odborníky diskutujeme nad aktuálními problémy.

Kromě praktických výsledků přinesl projekt pro naši školu i materiální prospěch – zapůjčení notebooku a dvouletou licenci na využití programu Salmondo, který pomáhá žákům při volbě střední školy, při volbě budoucího povolání.

 

Druhá klíčová aktivita KA03 Podpora polytechnického vzdělávání je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory (CKP), spolupracující SŠ a spolupracující ZŠ v jednotlivých regionech kraje.

Naše škola se rámci této klíčové aktivity věnuje oblasti informatiky, a to pomocí kroužků programování, robotiky a 3D tisku.

Během prvních 4 monitorovacích období tohoto projektu vedla RNDr. Miroslava Černá kroužek programování Baltík 3 pro zájemce z dětí 2. ročníku a v dalším roce 3. ročníku (viz. přiložené fotografie).

Žáci z 9. ročníku se v tomto období zapojili do soutěže programování micro:bitu on-line na VOŠ a SPŠE Božetěchova Olomouc, ve které dosáhli pěkných výsledků.

Z projektu nám byla na 2 roky zapůjčena 3D tiskárna a 5 robotických stavebnic VEX IQ.

Ve školním roce 2022-23 se RNDr. Miroslava Černá zúčastnila s žáky kroužku INFYMA 1. 2. 2023 soutěže MikroMyš, Žáci se představili svým projektem Alfa, jehož výsledkem bylo naprogramování 6 micro:bitů. Více na stránkách https://www.zsviteznalitovel.cz/ze-zivota-skoly/jak-zapalit-plaminek-zajmu-o-polytechniku

 Po celý školní rok 2022-23 vedl Mgr. Michal Rakowski kroužek Robotika a 3D tisk. Více na stránkách  https://www.zsviteznalitovel.cz/ze-zivota-skoly/robotika-a-3d-tisk-na-zs-vitezna

O celém projektu: https://www.zsviteznalitovel.cz/ze-zivota-skoly/nase-skola-v-projektu-ikapok2

 

NEWSLETTER CKP


Tato stránka nemá žádné podstránky.