Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > IKAPOK II

IKAPOK IIRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

 banner-480x320-nase-skola.jpeg

Naše škola se zapojila do projektu IKAPOK II, a to ve dvou aktivitách:

Kariérní poradce PhDr. Miroslava Vagnerová se od 1. 1. 2021 zapojila do tohoto projektu v rámci klíčové aktivity KA06 Kariérové poradenství.

Obsahem projektu je řada různých aktivit, které úzce souvisejí s pracovní náplní kariérových poradců. Vedle online seminářů z oblasti soft skills, hard skills, nadané děti a práce s nimi poradci pravidelně sdílejí své zkušenosti, názory a postřehy ze své každodenní praxe.

Na praktické využití dovedností a na řešení problémových situací byl zaměřen šestnácti hodinový seminář na téma Soft skills.  Na širších platformách s vedoucími projektu a přizvanými odborníky diskutujeme nad aktuálními problémy.

Kromě praktických výsledků přinesl projekt pro naši školu i materiální prospěch – zapůjčení notebooku a dvouletou licenci na využití programu Salmondo, který pomáhá žákům při volbě střední školy, při volbě budoucího povolání.

 

Druhá klíčová aktivita KA03 Podpora polytechnického vzdělávání je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory (CKP), spolupracující SŠ a spolupracující ZŠ v jednotlivých regionech kraje.

Naše škola se rámci této klíčové aktivity věnuje oblasti informatiky, a to pomocí kroužků programování, robotiky a 3D tisku.

RNDr. Miroslava Černá během prvních 4 monitorovacích období tohoto projektu vedla kroužek programování Baltík 3 pro zájemce z dětí 2. a v dalším roce 3. ročníku. (přiložené fotografie)

Žáci z 9. ročníku se zapojili do soutěže programování micro:bitu, ve které dosáhli pěkných výsledků.

Z projektu nám byla na 2 roky zapůjčena 3D tiskárna a 5 robotických stavebnic VEX IQ.


Tato stránka nemá žádné podstránky.